Szkolenia Generalne


 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczęła realizację dwóch ogólnopolskich projektów szkoleniowych dla pracowników urzędów centralnych, wojewódzkich, izb i urzędów skarbowych oraz innych rodzajów administracji państwowej. Projekty

"Szkolenia generalne i specjalistyczne dla przedstawicieli korpusu służby cywilnej"

 "Szkolenia generalne i specjalistyczne- wyższy i średni szczebel zarządzania"

realizowane będą do października 2007 r. W ramach obu projektów przeprowadzonych zostanie w sumie 500 sesji szkoleniowych, a przeszkolonych zostanie 10 tysięcy urzędników. Zakres szkoleń obejmuje 15 tematów podzielonych na dwie grupy: szkolenia generalne i szkolenia specjalistyczne.

Szkolenia generalne, wśród których znalazły się takie tematy, jak "Relacje interpersonalne i umiejętności indywidualne", "Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi" czy "Zarządzanie stresem" realizowane będą w wariantach podstawowym, rozszerzonym i pogłębionym (odpowiednio: 1, 2 i 3-dniowych). Natomiast szkolenia specjalistyczne, wśród których znalazły się takie tematy, jak "Prawo pracy", "Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)" czy "Zarządzanie stresem" realizowane będą w wariantach 1 oraz 2-dniowym.

Szczegółowa oferta szkoleń, zarówno pod względem tematów, oczekiwanego stopnia zaawansowania (wariantu), jak i rozkładu ilości szkoleń w poszczególnych regionach, dostosowana zostanie do potrzeb szkoleniowych zgłoszony w toku procesu rekrutacji. Ze względu na zasięg i skalę przedsięwzięcia w realizację powyższych projektów zaangażowane zostały wszystkie regionalne ośrodki FRDL w całym kraju, a koordynacją prac zajmuje się biuro projektu w Warszawie.

Do wszystkich tematów zostały przygotowane bogate materiały szkoleniowe.

Koordynatorzy regionalni:

- "Szkolenia generalne i specjalistyczne dla przedstawicieli korpusu służby cywilnej" - Marta Siemieniuk
- "Szkolenia generalne i specjalistyczne- wyższy i średni szczebel zarządzania" - Justyna Frankowska

Podlaskie Centrum FRDL
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 7321-788, e-mail:  biuro.bialystok@frdl.org.pl

 


 

 

 


 


 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]