Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

SPO RZL działanie 1.5

 

                                                                 

 

Podlaskie Centrum FRDL

Zakończyło realizację projektu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
„Promocja aktywnej polityki społecznej przez wsparcie grup szczególnego ryzyka”

ODNALEŹĆ SIEBIE

 Projekt „Odnaleźć siebie”, był kolejnym przedsięwzięciem, którego celem było niesienie profesjonalnej pomocy narkomanom zrywającym z nałogiem i pragnącym w miarę sprawnie przezwyciężyć resocjalizacyjne problemy.
 

W swojej działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej niektórych środowisk, po raz drugi FRDL PC realizowało projekt adresowany do narkomanów z podlaskiego ośrodka Monar w Zaczerlanach koło Białegostoku.
 

Projekt przygotował 20 pensjonariuszy Ośrodka do sprawnego wejścia na otwarty, trudny rynek pracy. Oprócz przybliżenia metod skutecznego poszukiwania zajęcia, w ramach projektu został zrealizowany cykl szkoleń obejmujący:

- warsztaty motywujące obejmujące trening osobowości, naukę takich umiejętności jak praca w grupie, planowanie, systematyczne podchodzenie do zadań, trening koncentracji;
- warsztaty metod aktywnego poszukiwania pracy oraz planowania kariery zawodowej;
- warsztaty obejmujące zasady załatwiania spraw urzędowych;
- elementy typowo edukacyjne, tzn. naukę języka angielskiego  oraz podstawy pracy z komputerem.

           Projekt obejmował także indywidualne spotkania uczestników z doradcą  zawodowym i przygotowywanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego.
Podczas tych spotkań zapoznali się oni z modelem rynku pracy opisującym aktywne drogi poszukiwania pracy. Zostały im także przedstawione oferty pracy w kraju (województwa podlaskie i mazowieckie) i za granicą (dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy), a także oferty bezpłatnych szkoleń i kursów oferowanych przez PUP w Białymstoku. Uczestnicy projektu uzyskali wiedzę na temat możliwości dalszego kształcenia w celu podniesienia swoich szans na rynku pracy.

            Wiedza i umiejętności, które uczestnicy projektu zdobyli w trakcie warsztatów i szkoleń z pewnością realnie zwiększą ich szanse na rynku pracy oraz pomogą w życiu codziennym po zakończeniu leczenia.

 

Projekt był realizowany od 1 września 2005r. do 31 października 2006r.

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]