Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Polsko - ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym"

 

                                                                                                           

 

"Polsko -  ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym"

 

Od 1 sierpnia 2009 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum (partner projektu) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, im. Stanisława Staszica w Białymstoku (Lider projektu) oraz Odesskim Regionalnym Instytucie Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (partner projektu)  rozpoczęła realizację projektu „Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym” w ramach środków Ministerstwa Sprawa Zagranicznych-Pomoc Polska 2009.

Celem projektu jest wsparcie ukraińskich jednostek administracji publicznej w sprawnym funkcjonowaniu w oparciu o zasady przejrzystości działań administracji publicznej. W pięciodniowym programie wizyt studyjnych w Białymstoku i samorządach województwa podlaskiego wezmą udział studenci Administracji Publicznej Odesskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej, będący jednocześnie pracownikami instytucji  samorządowych w regionie odesskim na Ukrainie. Wizyty studyjne zorganizowane zostaną w miejscach, które mogą poszczycić się
osiągnięciami w zakresie przejrzystości działań i funkcjonowania instytucji samorządowych.

Wizyta studyjna 14 przedstawicieli Odeskiego Regionalnego  Instytutu Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy zaplanowana została w dniach 30.08-5.09.2009 r.

Harmonogram wizyty

30.08.2009 r.
-przyjazd grupy
1 dzień: 31.08.2009 r.

- uroczyste otwarcie wizyt studyjnych

- wykład nt. „Nauczanie działań przejrzystości administracji polskiej” - Kierownik Zakładu Samorządu Terytorialnego WSAP dr Piotr Sitniewski

- wykład nt. „Przejrzysta Polska” - Z-ca dyrektora Podlaskiego Centrum FRDL mgr Marta Siemieniuk

- wykład nt. „Jawność i przejrzystość w samorządach terytorialnych w Polsce, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński

2 dzień: 01.09.2009 r.

- wizyta w Urzędzie Miejskim w  Sokółce

- wizyta w Urzędzie Gminy w Korycinie

3 dzień: 02.09.2009 r.

-wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

-wizyta w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, spotkanie z Wojewodą Podlaskiem Maciejem Żywno

-warsztaty nt. „Zaufanie i współpraca w grupie” - trener organizacji pozarządowych, doradca w zakresie animacji i współpracy środowiskowej

mgr Ewa Jasińska

4 dzień: 03.09.2009 r.

- wizyta w Starostwie Powiatowym w  Hajnówce

- wizyta w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach

5 dzień: 04.09.2009 r.

- uroczyste zamknięcie wizyt studyjnych i wręczenie certyfikatów, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, dyskusja panelowa i podsumowanie wizyt

5.09.2009 r.

-wyjazd grupy

Na zakończenie projektu w październiku br. planowana jest konferencja w Odessie na Ukrainie na temat „Przejrzystości w samorządach terytorialnych w różnych krajach Europy”.

Andrzej Polakowski

     

Realizacja wizyty studyjnej Odesskich studentów

W dniach 30.08-5.09.2009 r. zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem odbyła się wizyta 15 przedstawicieli Odesskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy w ramach projektu „Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym”

Studentów  Odesskiego Instytutu podczas uroczystego otwarcia projektu w dniu 31.08.2009 r. przywitały Pani Prof. dr hab. Halina Święczkowska (Prorektor ds. studenckich Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku) oraz Pani Małgorzata Anna Szewczyk (Dyrektor Podlaskiego Centrum FRDL). Założenia projektu, jego cele i planowane rezultaty przedstawiła koordynator projektu ze strony lidera Pani Alina Wawrzeniuk. Następnie uczestnicy projektu wysłuchali wykładu nt. „Nauczanie działań przejrzystości administracji polskiej”, poznali ideę i przebieg akcji „Przejrzysta Polska” oraz zapoznali się z zagadnieniem jawność i przejrzystość w samorządach terytorialnych w Polsce.

Zaplanowane w samorządach województwa podlaskiego spotkania spełniły oczekiwania  uczestników projektu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami samorządów na wszystkich szczeblach władzy i otrzymanie informacji z pierwszej ręki stanowiło według uczestników projektu najwyższa wartość przedsięwzięcia. Kolejnym atutem spotkań było pozyskanie przez studentów dodatkowej wiedzy na temat funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce. Natomiast otwartość i życzliwość goszczących oraz rzetelne udzielenie informacji na temat przejrzystości działań podejmowanych w danych instytucjach wpłynęło na wysoką merytoryczną wartość spotkań. Uczestnicy wizyty niejednokrotnie podkreślali, iż dobre praktyki prezentowane podczas spotkań na pewno zostaną wykorzystane przez nich w pracy zawodowej.

Doświadczenia zdobyte w trakcie wizyty studyjnej przekazane zostaną na otwartej konferencji w Odessie. Nabyta przez uczestników projektu wiedza przyczyni się do wzmacniania przejrzystości w pracy samorządów na Ukrainie oraz wzrostu świadomości i umiejętności przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym.

               

           

Andrzej Polakowski

 

Konferencja „Przejrzystość w samorządach terytorialnych w różnych krajach Europy”

W dniu 23 października 2009 r. w ramach projektu „Polsko- ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości w samorządzie terytorialnym” odbyła się otwarta konferencja dla uczestników projektu oraz studentów Odesskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. 

W konferencji wzięli udział goście z Polski dr Piotr Sitniewski oraz mgr Piotr Białas z wykładami na temat dostępu do informacji publicznej w Polsce oraz w skali regionalnej  na przykładzie Gminy Łapy, a także wykładowcy Odesskiego Regionalnego Instytutu z wykładami. Krótką relację z wizyty studyjnej w Polsce przedstawili także uczestnicy projektu przekazując informację na temat struktury samorządu w Polsce oraz spotkań w odwiedzanych instytucjach.

Nabyta przez uczestników konferencji wiedza przyczyni się do wzmacniania przejrzystości w pracy samorządów na Ukrainie oraz wzrostu świadomości i umiejętności przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym.

       

 

Koordynator projektu (lider)- Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Alina Wawrzeniuk -  e-mail: awawrzeniuk@wsap.edu.pl,  tel. 085 732-12-93 w. 302

Koordynator projektu (partner) - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum

Marta Siemieniuk - e-mail:msiemieniuk@frdl.bialystok.pl, tel. 085 749-91-58

 

 

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]