Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

SPO RZL działanie 1.5 - Powrót do przyszłości

 

AKTUALNOŚCI  !!!

                                                              

 

Podlaskie Centrum FRDL rozpoczęło realizację projektu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  „Promocja aktywnej polityki społecznej przez wsparcie grup szczególnego ryzyka”


Powrót do przyszłości


W swojej działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej niektórych środowisk, po raz trzeci FRDL PC realizuje projekt adresowany do narkomanów z podlaskiego ośrodka Monar w Zaczerlanach koło Białegostoku.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od narkotyków, którzy poddają się leczeniu w ośrodku MONAR. Projekt przygotuje te osoby do wejścia na otwarty rynek pracy.

"Powrót do przyszłości" skierowany jest do 20 pensjonariuszy ośrodka MONAR w Zaczerlanach k/Białegostoku. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl warsztatów i szkoleń obejmujący: warsztaty motywacyjne, trening terapeutyczny mający na celu wzmocnienie beneficjentów i naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach, warsztaty komunikacji społecznej, oraz kursy: tworzenia stron internetowych, spawania metodą elektryczną oraz języka angielskiego.
 

Rodzaj i charakter wsparcia, który proponujemy wynika z naszych wcześniejszych doświadczeń w pracy z osobami wychodzącymi z uzależnienia od narkotyków. Przede wszystkim chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, które nabyliśmy realizując w 2005 i 2006 roku projekt „Odnaleźć siebie” oraz wzbogacić je o nowe rodzaje wsparcia – przede wszystkim o kursy zawodowe, które znacznie wpłyną na podniesienie kwalifikacji zawodowych pensjonariuszy Ośrodka.

Projekt będzie obejmował 3 komponenty:

Komponent I

Warsztaty motywacyjne obejmujące trening osobowości, naukę takich umiejętności jak praca w grupie, planowanie, systematyczne podchodzenie do zadań.
Trening terapeutyczny z elementami treningu interpersonalnego i treningu asertywności.

Komponent II

Warsztaty „Komunikacja społeczna”. Obejmie on dwa  bloki tematyczne:
- „Grupa - moje miejsce”;
- „Jak radzić sobie ze stresem”.

Komponent III

Tworzenie i obsługa stron WWW.
Spawanie metodą elektryczną.
Kurs języka angielskiego.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2007 r.

AKTUALNOŚCI !!!

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]