Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

SPO RZL działanie 1.1 -Ewaluacja projektów i programów społecznych

 

                                                              

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum zakończyła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania  1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Uczestnikami projektu pt.: „Ewaluacja programów i projektów społecznych” byli pracownicy instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, którzy chcieli zdobyć lub pogłębić wiedzę z zakresu ewaluacji  i monitoringu projektów miękkich, w szczególności współfinansowanych ze środków EFS.  

           Projekt był nowatorską w naszym regionie propozycją szkoleniową, której celem jest kompleksowe przygotowanie grupy pracowników instytucji rynku pracy
– potencjalnych projektodawców i realizatorów projektów do prowadzenia ewaluacji realizowanych przez siebie programów i projektów zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami.

Zaproponowany cykl szkoleniowy miał na celu przygotowanie do przeprowadzenia profesjonalnej analizy i oceny trafności, jakości i efektywności realizowanych projektów przez instytucje rynku pracy województwa podlaskiego.

Projekt składał się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmowała następujące tematy: 

1.         Teoretyczne i pragmatyczne pojęcia badań ewaluacyjnych.

2.         Metody i techniki socjologiczne w ewaluacji.

3.         Charakterystyka cyklu przygotowania ewaluacji.

4.         Podstawy ewaluacji ekonomicznej, czyli dlaczego warto
zastanawiać się nad ekonomią działań niekomercyjnych.

5.         Metodologia badań ewaluacyjnych.

6.         Monitoring projektów.

7.         Ewaluacja dla rozwoju. Raportowanie i wykorzystywanie wyników.

Część praktyczną obejmowała następujące tematy: 

1.         Analiza danych w badaniach ewaluacyjnych. Od założeń pomiarowych do opracowania danych. Podstawowe opcje programów pakietu Orfice i Statistica.

2.         Pierwsze kroki w analizie danych. Graficzne sposoby prezentacji wyników i tworzenie raportów.

3.         Analiza statystyczna w programie Excel i pakiecie Statistica. Wprowadzenie do wielozmiennowej analizy danych. Praktyczne zastosowania technik analitycznych.

Udział w kursie był bezpłatny. W ramach kursu uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, wyżywienie. Osobom spoza Białegostoku zapewniony został nocleg. Szkolenia odbywały się raz w miesiącu w postaci dwudniowych modułów.

Projekt realizowany był od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]