Galeria zdjęć
 

 

 

„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”


 

Projekt realizowany na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego - 56/PARP/2.3b/2005

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”                                                 

W całej Polsce rozpoczął się pierwszy etap realizacji pionierskiego projektu, którego celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających w sektorze drzewnym poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników MMŚP przemysłu drzewnego i meblarskiego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” od listopada 2005 roku do grudnia 2007 roku.

Na realizację projektu przeznaczono 5,4 mln zł; zorganizowanych zostanie około 950 szkoleń, co oznacza ponad 1000 dni teoretycznych i praktycznych szkoleń dla ponad 5 tys. osób z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z terenu całego kraju, funkcjonujących w sektorze drzewnym, obejmującym: produkcję wyrobów z drewna (dział 20 PKD) i produkcję mebli (grupa 36.1 PKD).

Pierwszy etap wdrażania projektu to bezpłatne seminaria wprowadzające w całej Polsce, na których nie zabraknie przedstawicieli dużych przedsiębiorstw sektora drzewnego, branżowych organizacji i stowarzyszeń, władz lokalnych i samorządowych oraz regionalnych instytucji finansujących. Seminaria te to przede wszystkim ogromny ładunek wiedzy o możliwościach korzystania z pomocowych funduszy unijnych i zasadach uczestnictwa w projekcie, ale również o aktualnych trendach na rynku drzewnym, poziomie innowacyjności branż drzewnych i o korzyściach wynikających z kooperacji MMŚP i dużych firm drzewnych i meblarskich.

Drugi, zasadniczy etap realizacji Projektu to ok. 950 szkoleń jedno- i trzydniowych, organizowanych w trzech komponentach tematycznych. Ich przedmiotem będą zagadnienia dotyczące wielu dziedzin związanych z poprawą szeroko pojętego systemu zarządzania firmą z uwzględnieniem specyfiki przemysłu drzewnego i meblarskiego, a także przedstawienie wymagań i oczekiwań dużych przedsiębiorstw wobec potencjalnych podwykonawców. Istotnym komponentem akcji szkoleniowej będą szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy nowo zatrudnionych pracowników, dotyczące właściwości drewna i technik jego obróbki.

Ostatni etap realizacji Projektu to bezpłatna konferencja przedstawiającą rezultaty Projektu, której celem będzie przedstawienie rezultatów realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji przykładów dobrych praktyk, dotyczących systemów zarządzania w MMŚP oraz współpracy z dużymi przedsiębiorstwami.

Atrakcyjność oferty szkoleniowej projektu polega na możliwości skorzystania z bogatej i różnorodnej oferty programowej, na dużej dostępności szkoleń dzięki zorganizowaniu ich w wielu miejscach w kraju, w tym w najważniejszych ośrodkach akademickich związanych z sektorem drzewnym oraz na tym, że pomocowy charakter projektu zapewnia pokrycie 80% kosztów każdego szkolenia. Oznacza to, że beneficjenci ponoszą niewielką część swojego w nich udziału, szacowaną na 40 zł za 1 dzień szkolenia.

 Konsorcjum realizujące Projekt tworzą uznane na rynku firmy konsultingowo-badawcze (F5 Konsulting Sp
z o. o., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) oraz jedyna w Polsce jednostka naukowo-badawcza zajmująca się w sposób kompleksowy przerobem drewna, jego zastosowaniem i tworzeniem nowych kompozytów opartych na drewnie (Instytut Technologii Drewna).

Więcej informacji:

FRDL Podlaskie Centrum- Pani Justyna Frankowska 085 7321-788, 085 7499-151

strona internetowa Projektu: www.drewno-efs.pl

infolinia Projektu: 0-801 33 88 34 (czynna w dni robocze w godz. 8-15)

 

 

 


 


 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]