Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

POPT

 

BANK DOBRYCH PRAKTYK

         Niepokoją sygnały o nie wykorzystywaniu przez Polskę pieniędzy z Unii Europejskiej. Martwią one samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa. O przyczynach tego stanu rzeczy mówi się emocjonalnie, narzeka na biurokrację, urzędników. W tych samych warunkach jedni potrafią skutecznie aplikować o środki UE, znajdować partnerów, wykorzystywać rady i doświadczenia, inni poprzestają na narzekaniach. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) pragnie pomóc w upowszechnianiu wiedzy o skutecznym ubieganiu się o unijne dotacje z różnych programów. Temu celowi służy między innymi projekt: Wzoruj się na najlepszych – Bank Dobrych Praktyk.

         Projektem kieruje Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie (e-mail: dobrapraktyka@dobrapraktyka-fs.pl), a realizuje go w całym kraju 16 ośrodków regionalnych FRDL przy finansowym wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Pomoc Techniczna). Kierowana przez koordynatorów i ekspertów 160-osobowa grupa wolontariuszy – studentów, którzy w przyszłości pragną uczestniczyć w urzeczywistnianiu projektów – bada realizację projektów zakończonych do maja 2006r. Najlepsze przykłady, po zweryfikowaniu przez ekspertów, zostaną umieszczone w banku dobrych praktyk. Wyróżniona wpisem do takiego banku jednostka samorządu terytorialnego, czy organizacja pozarządowa otrzyma specjalne logo z prawem umieszczania go w swoich publikacjach drukowanych i elektronicznych.

         Bank dobrych praktyk dostępny będzie poprzez witrynę internetową, pomyślaną jako forum spotykania się zainteresowanych napisaniem i wdrożeniem dobrego projektu, poszukujących rady, wzorców oraz tych, którzy mogą takich praktycznych informacji udzielać. Trwają prace nad wyborem projektów spełniających przyjęte kryteria dobrej praktyki. Proces tworzenia Baku Dobrych Praktyk można zacząć śledzić na stronie internetowej: www.dobrapraktyka-fs.pl. Na witrynie tej można również zadawać pytania ekspertom. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą ogólnie dostępne.

         Zapraszamy już do korzystania z jeszcze nieukończonego Banku Dobrych Praktyk oraz adresu e-mail: dobrapraktyka@dobrapraktyka-fs.pl.

 

                       

 

 

 

 

„Wzoruj się na najlepszych – Bank Danych Dobrych Praktyk. Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce”

Projekt FRDL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i FRDL
 

Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego

 

 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]