Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

 

 

                                     

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

 

 

 

 

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 28 lutego 2015

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które jest liderem projektu oraz pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

 

Partnerstwo:

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze we współpracy ze wszystkimi ośrodkami regionalnymi FRDL, jako partner w projekcie odpowiedzialna jest m.in. za przeprowadzenie sondaży jakościowych oraz działań szkoleniowych i warsztatowych. Realizację tych działań przez cały okres realizacji projektu wspierać będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Społeczny Komitet Doradczy.

 Projekt skierowany jest głównie do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników z co najmniej 1034 szkół z całej Polski.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami.

 Cel ten będzie realizowany poprzez przygotowanie modelowych rozwiązań w zakresie działania rad rodziców, rad szkół oraz samorządów uczniowskich. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji i sondaży jakościowych, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Działania:

 W ramach projektu zrekrutowani wcześniej uczestnicy – po 6 przedstawicieli każdej ze szkół (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) i przedszkoli (prace w tzw. „4” – bez udziału dzieci) wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach. Uruchomione zostaną również internetowe portale edukacyjne dla uczniów, utrwalające wiedzę i nabyte podczas szkoleń i warsztatów umiejętności. W ramach projektu zaplanowano także organizację dwóch ogólnopolskich konferencji: otwierającej, prezentującej założenia projektu i podsumowującej jego efekty oraz publikację raportu upowszechniającego.

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Konferencji podsumowującej projekt systemowy "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", która odbędzie się 15 czerwca (poniedziałek) br. w Hotelu Gromada, ul 17 Stycznia 32 w Warszawie o godz. 10:00.
Konferencje uświetni wielu zaproszonych gości, ekspertów, przedstawicieli środowisk związanych z edukacją.
W konferencji przewidziano udział ponad 700 przedstawicieli (dyrektorów/w-ce dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów) szkół i przedszkoli.

Zgłoszenia udziału w tym wydarzeniu przyjmowane są do 8 czerwca br. wyłącznie poprzez stronę projektu: www.szkolawspolpracy.pl

Uczestnictwo nauczycieli, uczniów i rodziców zgłasza wyłącznie szkoła lub przedszkole!

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Program - pobierz

Zaproszenie - pobierz

 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na oficjalnej stronie projektu pod adresem www.szkolawspolpracy.pl  

Kierownictwo projektu:

Witold Monkiewicz - Kierownik Projektu - tel. (22) 322 84 19, e-mail: wmon@frdl.org.pl
dr Olga Napiontek - Kierownik Merytoryczny - tel. (22) 827 52 49,
e-mail: olga.napiontek@civispolonus.org.pl - (preferowany kontakt e-mail)

Agnieszka Jędrych - Kierownik ds. Logistyki - tel. (22) 351 93 16, e-mail: agnieszka.jedrych@frdl.org.pl
 

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu: 8 423 995,24 PLN

 

Więcej informacji można uzyskać w regionalnym biurze projektu:

osobiście:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31 (II piętro), 15-732 Białystok

telefonicznie:
(85) 749 91 56

e-mailem:
frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Zespół projektowy (rekrutant):
Barbara Szajkowska - bszajkowska@frdl.bialystok.pl

Serdecznie zapraszamy na strony:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 

 
 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]