Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

  "Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego”

 

 

 

"Akademia Rozwoju Kadr Województwa Podlaskiego

AKTUALNOŚCI- wejdź

 

UWAGA !!!!!

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż od 21.11.2012 roku zmieniła się siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

nowy adres biura

ul. Ks. Suchowolca 6, 15-567 Białystok

II piętro pokój 304

numery telefonów:

85 749-91-56 lub 85 732-17-88

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Numer umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.08.01.01-20-221/11

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności 195 pracujących osób dorosłych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, w tym minimum 120 kobiet, do potrzeb gospodarki województwa podlaskiego poprzez realizację bezpłatnych szkoleń w zakresie:

·           Kontroli zarządczej dla 60 os. (minimum 36 kobiet) – 4 gr. x 15 os.;

·           Przygotowania 60 os. (minimum 36 kobiet) – pracowników służby cywilnej do egzaminu na urzędnika mianowanego, zakończonych egzaminem państwowym – 4 gr. x 15 os.;

·           Teoretycznego i praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dla 75 os. (minimum 45 kobiet) – 5 gr. x 15 os.

50% uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkujące obszary gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo podlaskie i realizowany będzie możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Dnia 12.04.2013r. zakończyła się rekrutacja do VI grupy szkoleniowej na szkolenie z zakresu zamówień publicznych. O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby poinformowane zostały drogą mailową (dnia 16.04.2013r.). W przypadku rezygnacji ze szkolenia tak wybranych osób, dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowych, z którymi kontaktować się będziemy w najbliższym czasie.

 

 

Dnia 11.01.2013r. zakończyła się rekrutacja do V grupy szkoleniowej na szkolenie z zakresu zamówień publicznych.
O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby poinformowane zostały drogą mailową (dnia 07.03.2013r.).
W przypadku rezygnacji ze szkolenia tak wybranych osób, dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowych.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do grupy V, mają jeszcze szansę na uczestnictwo w szkoleniu w dodatkowej grupie VI, na utworzenie której zgodę wyraził Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Rekrutacja do grupy VI zakończy się 12.04.2013r.

Dnia 04.01.2013r. zakończyła się rekrutacja do III i IV grupy szkoleniowej na szkolenie z zakresu kontroli zarządczej. O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby poinformowane zostały drogą mailową (dnia 08.01.2013r.). W przypadku rezygnacji ze szkolenia tak wybranych osób, dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowych, z którymi kontaktować się będziemy w najbliższym czasie (mailowo).

Dnia 14.12.2012r. zakończyła się rekrutacja do IV grupy szkoleniowej (suwalskiej) na szkolenie - Zamówienia Publiczne oraz III i IV grupy szkoleniowej (sokólskiej i białostockiej) na szkolenie – Przygotowanie do egzaminu na urzędnika minowanego. O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby poinformowane zostały drogą mailową (dnia 18.12.2012r.).

W przypadku rezygnacji ze szkolenia tak wybranych osób, dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowych, z którymi kontaktować się będziemy w najbliższym czasie.

 

 

Dnia 19.10.2012r. zakończyła się rekrutacja do III grupy szkoleniowej na szkolenie Zamówienia Publiczne (grupa w Łomży). O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby poinformowane zostały drogą mailową lub/i telefoniczną (dnia 23.10.2012r.). W przypadku rezygnacji ze szkolenia tak wybranych osób, dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowych, z którymi kontaktować się będziemy w najbliższym czasie. W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych (IV, V).

 

Dnia 24.08.2012r. zakończyła się rekrutacja do II grupy szkoleniowej na szkolenie Zamówienia Publiczne. O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby poinformowane zostały drogą mailową lub/i telefoniczną (dnia 27.08.2012r.). W przypadku rezygnacji ze szkolenia tak wybranych osób, dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowych, z którymi kontaktować się będziemy w najbliższym czasie. W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych (III, IV, V).

Wyniki rekrutacji na szkolenie - kontrola zarządcza (2 grupy szkoleniowe) oraz szkolenie - zamówienia publiczne (1 grupa szkoleniowa) znane będą dnia 23.04.2012r. O wynikach rekrutacji pozytywnie zakwalifikowane osoby informować będziemy drogą mailową lub/i telefoniczną.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  informuje, że wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu „Przygotowanie do egzaminu na urzędnika mianowanego” w danym roku zostały poinformowane drogą telefoniczną lub mailową.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja na w/w szkolenie do grup, które ruszą w styczniu 2013 roku.
 

Regulamin rekrutacji - pobierz

Formularz rekrutacyjny - pobierz

Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna) - pobierz

Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
przy ul. Ks. Suchowolca 6, 15-567 Białystok.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału projekcie.

 

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]