Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

Lepszy start w przyszłość - Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie"                                                                                                      

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

 Lepszy start w przyszłość - Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Kolnie.

 

Czas realizacji projektu: 01.07.2013 r. - 30.09.2014 r.

Zasięg terytorialny: województwo podlaskie, powiat kolneński

Cel projektu: Dostosowanie oferty edukacyjnej ZST w Kolnie do oczekiwań rynku pracy wśród 71 Uczniów do końca września 2014 r.

Beneficjenci: Uczniowie klas I-IV Technikum - zawód Technik Mechanik oraz I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej - zawód Operator Obrabiarek Skrawających.

 

 

 

Zapytanie ofertowe:

UWAGA!!

Zmianie ulega termin składania zapytania do 17.12.2013 r. do godz. 13.00

 

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowej obrabiarki sterowanej numerycznie oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Lepszy start w przyszłość- Program wsparcia dla Uczniów ZST w Kolnie”  - treść zapytania

załącznik 1-formularz ofertowy- pobierz

WYNIKI - pobierz

 

 

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum

ul. Choroszczańska  31, 15- 732 Białystok

lub pod numerem telefonu:

85 732-17-88

 

Zespół projektowy:

Koordynator projektu – Paweł Drożdżal – pdrozdzal@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej – Halina Błaszczyk –hblaszczyk@frdl.bialystok.pl

 

 

Zapraszamy również na strony EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - www.efs.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel. 85 732-17-88
     85 732-09-09
fax 85 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]