Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Wciąż aktywni i młodzi- program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +”

 

 

 

"Wciąż aktywni i młodzi - program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +”

AKTUALNOŚCI- wejdź

UWAGA !!!!!

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż od 21.11.2012 roku zmieniła się siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

nowy adres biura

ul. Ks. Suchowolca 6, 15-567 Białystok

II piętro pokój 306

numery telefonów  pozostają bez zmian, tj.:

85 749-91-55 lub 85 732-17-88

 

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”"

Czas realizacji projektu: 01.02.2012r. - 31.08.2013r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Projekt "Wciąż aktywni i młodzi - program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +” skierowany jest do 96os.(42K) pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego ...) posiadający na terenie woj. podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

W projekcie  100 % grupy stanowić będą osoby po 50 roku życia, min.50% z grupy  będzie zamieszkiwało na obszarze gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich woj. podlaskiego.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji do końca 2013 r. przez gr. 96 os. (42K) pracujących powyżej 50 roku życia, spełniających wymogi pr., zamieszkujących obszar woj. podlaskiego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1) Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym (wsparcie grupowe 32h/os., wsparcie indywidualne 4h/os.)
- obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.

 2) Wsparcie motywacyjne z modułem zawodowym (wsparcie indywidualne 4h/os.) - obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu

 3)  Szkolenia zawodowe, do wyboru:

     - opiekun osób starszych  z modułem fizjoterapeuta (masaż);

     - pracownik obsługi płacowej  z modułem obsługa spraw osobowych.

     - specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy  z modułem Bezpieczne usuwanie azbestu;

     - pilarz z modułem obsługi kos spalinowych;

     - kierowca autobusu - prawo jazdy kat.D;

     - kierowca autobusu- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej-przewóz osób;

     - monter sieci wodnych i kanalizacyjnych.

 4)  Szkolenie zawodowe - kierowca samochodu osobowego - kurs prawa jazdy kat.B; - szkolenie tylko dla kobiet
– jako dodatkowa forma wsparcia do ww. szkoleń

 

 

Harmonogram  zajęć w poszczególnych grupach:

 

I i II grupa - kwiecień-lipiec 2012 r.

III i IV grupa - sierpień - listopad 2012 r.

V i VI grupa - grudzień 2012 r. - marzec 2013 r.

VII i VIII grupa - kwiecień - lipiec 2013 r.

 

 

Rekrutacja - wejdź

Zespół projektowy:

Koordynator – Marta Siemieniuk – msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora – Katarzyna Świętochowska -kswietochowska@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Barbara Łapińska- blapinska@frdl.bialystok.pl

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6, 15- 567 Białystok
tel. 85 732-17-88
fax 85 732-94-84

Biuro projektu czynne w godzinach: 8:00-15:00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału projekcie.

 

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]