Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Bądź aktywny-To Twój Czas"

 

                                           

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

"Bądź aktywny - To Twój Czas"

UWAGA !!!!!

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż od 21.11.2012 roku zmieniła się siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

nowy adres biura

ul. Ks. Suchowolca 6, 15-567 Białystok

II piętro pokój 306

numery telefonów uległy zmianie:

85 749-91-56 lub 85 732-17-88

REKRUTACJA

ZAPYTANIA OFERTOWE

AKTUALNOŚCI

GALERIA

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.09.2011r. - 31.10.2013r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca października 2013 r.
grupy 60 osób (minimum 40 Kobiet) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Projekt ma na celu przełamanie stereotypu związanego z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy o nierównych szansach w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Chodzi o zmianę postrzegania możliwości osób niepełnosprawnych przez pracodawców, którzy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych widzą więcej przeszkód niż korzyści oraz o zmianę mentalności samych osób niepełnosprawnych, które same o sobie myślą jak o gorszych pracownikach, gorzej wykształconych o niższych kwalifikacjach zawodowych i niskich kompetencjach społecznych. Osoby niepełnosprawne będą stanowiły 70 % wszystkich uczestników projektu.

Beneficjenci

Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu Uczestnikom projektu oferujemy:

  • udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie psychologicznym

  • udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym

  • udział w szkoleniach zawodowych

Wybranym osobom spośród UP oferujemy:

  • organizację miesięcznego wolontariatu

  • organizację 3 miesięcznych staży zawodowych

  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6, 15- 567 Białystok
lub pod numerem telefonu:

85 749-91-56
lub
85 732-17-88
 

Zespół projektowy:

Koordynator - Edyta Przybylska – eprzybylska@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora - Gabriela Radulska - gradulska@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. pośrednictwa pracy - Urszula Szczesiul - uszczesiul@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej projektu - Barbara Łapińska - blapinska@frdl.bialystok.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

  

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 

   

 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]