Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Pomysł na biznes-wsparcie na starcie III edycja"

 

                                           

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

"Pomysł na biznes – wsparcie na starcie III edycja”

 

AKTUALNOŚCI

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Czas realizacji projektu: 01.11.2009r. - 31.07.2011r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca lipca 2011 r.,
grupy 21 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci

Osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności:

 • osoby bezrobotne;

 • osoby do 25 roku życia;

 • osoby po 45 roku życia;

 • kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z
  urodzeniem wychowywaniem dzieci;

 • osoby niepełnosprawne;

 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i wiejsko – miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców,  zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Priorytetowo są traktowane:

 • Osoby niepełnosprawne,

 • Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i wiejsko – miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.
  mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

 

Rekrutacja

W ramach projektu: "Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja" do dnia 30 grudnia 2009 r. wpłynęło 170 kwestionariuszy aplikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna po długich obradach zakwalifikowała 40 osób (28 Kobiet, 12 Mężczyzn) na listę podstawową (pobierz plik) oraz 15 osób (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) na listę rezerwową (pobierz plik).
Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu. Osobom, które zostały zakwalifikowane serdecznie gratulujemy. Natomiast pozostałym Kandydatom życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach projektu. 

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w poradnictwie indywidualnym (podstawowym, ad hoc, grupowym, specjalistycznym) luty – lipiec 2010 r.

 • udział w szkoleniach kwiecień – maj 2010 r.

Szkolenia  obowiązkowe:

- Konstruowanie biznesplanu;

- Analiza finansowa biznesplanu;

- Podatki oraz prawo pracy w działalności gospodarczej;

- Księgowość w małej firmie.

Szkolenia do wyboru:

- Promocja i marketing;

- Profesjonalna obsługa klienta;

- Negocjacje w biznesie;

- Planowanie czasu i organizacja pracy;

Wszystkie szkolenia oraz doradztwo indywidualne i grupowe, realizowane w ramach projektu są bezpłatne.                Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

·       Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 21 osób (do kwoty 39 000,00 zł), które przedstawią najciekawszy biznesplan. Przy wyborze wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: doświadczenie, uzasadnienie
realizacji przedsięwzięcia, analizę rynkową, plan inwestycyjny, efektywność kosztową, a także trwałość
ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia.

·       Wsparcie pomostowe dla 21 osób w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1.276 zł, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15- 555 Białystok
lub pod numerem telefonu:
085 749-91-58, 085 732-17-88

 

Zespół projektowy:

Koordynator - Krzysztof Luty – kluty@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora - Agnieszka Truskolaska - atruskolaska@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. promocji - Katarzyna Świętochowska - kswietochowska@frdl.bialystok.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

  

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 

   

 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]