Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Nawe kwalifikacje receptą na lepsze życie"

 

                                     

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

„Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Aktualnie nie są realizowane żadne zapytania ofertowe w ramach projektu

Czas realizacji projektu: 01.06.2009r. - 31.07.2010r.

Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu: zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 40 kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar woj. podlaskiego.

Beneficjenci: w projekcie bierze udział 40 kobiet zamieszkujących teren woj. podlaskiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (20 os. z Kolna i okolic oraz 20 os. z Białegostoku i okolic)
i pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

W ramach projektu uczestniczkom projektu dotychczas zaoferowaliśmy:

1.Doradztwo

W okresie od września do listopada czterdzieści uczestniczek realizowanego przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej projektu „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie” uczestniczyło w zajęciach z doradcami zawodowymi. Celem indywidualnego poradnictwa było określenie predyspozycji zawodowych, ścieżek rozwoju zawodowego, lepsze zrozumienie siebie w odniesieniu do środowiska pracy, mobilizacja do działania oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Był to pierwszy etap realizacji projektu.

 

 

 

2. Szkolenia motywacyjne

W dniach 7-8 grudnia w Białymstoku oraz 9-10 grudnia w Kolnie odbyły się szkolenia motywacyjne. Był to kolejny etap realizacji projektu „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie”. Cykl szkoleń poprowadziła Pani Beata Nowakowska, która jest specjalistą w zakresie zagadnień psychologicznych oraz trenerem FRDL. Zajęcia te miały na celu zmotywowanie uczestniczek do aktywnego działania oraz korzystnego rozwoju w życiu zawodowym jak i dodatkowo w życiu prywatnym. Był to etap niezmiernie ważny dla beneficjentek, ponieważ motywacja do działania pochodzi przede wszystkim z wewnątrz, z tego jakie ma się podejście do życia oraz siebie samego. Szkolenia pozwoliły uczestniczkom zajrzeć w głąb samych siebie i być może zmienić w swoim życiu dokładnie to, co jest dla nich istotne.

Rozpoczęcie dwudniowego szkolenia w Białymstoku.

Od lewej: pan Krzysztof Motyka – koordynator projektu, pani Małgorzata Anna Szewczyk – Dyrektor Podlaskiego Centrum FRDL, pani Beata Nowakowska – trener oraz uczestniczki projektu.

Uczestniczki z Białegostoku.

Uczestniczki dwudniowego szkolenia w Kolnie wraz z trenerką – panią Beatą Nowakowską

3. Szkolenie komputerowe

          4 stycznia 2010 r. w Białymstoku, a 5 stycznia w Kolnie rozpoczął się trzeci etap wsparcia dla uczestniczek projektu – szkolenie komputerowe. Zajęcia, które odbywać się będą raz w tygodniu, potrwają do końca marca bieżącego roku i obejmą 36 godzin dydaktycznych. 

 

        

Uczestniczki z Białegostoku

 

           

Uczestniczki z Kolna

 

          Celem szkolenia jest nabycie przez uczestniczki umiejętności pracy w środowisku Windows, w tym pracy z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office oraz Internetu. Uczestnictwo w kursach podwyższy wśród beneficjentek poziom umiejętności użytkowania komputera, zapewni także zdobycie dobrych nawyków w pracy
z komputerem. 

          Szkolenie komputerowe podzielone zostało na 4 moduły. W trakcie pierwszego uczestniczki zapoznają się z możliwością przetwarzania tekstów. Zdobędą wiedzę z zakresu m.in. pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach oraz doskonalenia dokumentów. Drugi moduł obejmie pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, po którym Beneficjentki będą umiały wprowadzać dane, edytować je, a ponadto tworzyć matematyczne
i logiczne formuły. Podczas trzeciego modułu zostaną przedstawione podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych oraz podstawy technik użytkowania komputera. Uczestniczki zapoznają się m.in. z pojęciem hardware i software, a także poznają różne sposoby łączenia się z Internetem.  Natomiast ostatni moduł dostarczy beneficjentkom wiedzy na temat praktycznych zasad wykorzystania Internetu, poszukiwania odpowiednich stron www oraz korzystania z poczty e-mail, w tym zwłaszcza w zakresie wyszukiwania ofert pracy i aplikowania na wolne stanowiska.

          Reasumując, po ukończeniu szkolenia uczestniczki zdobędą podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Nabyta wiedza i umiejętności zwiększą szanse beneficjentek na zdobycie zatrudnienia w przyszłości.

 

 

4. Szkolenia zawodowe

 

Na początku marca br. rozpoczął się kolejny etap projektu - szkolenia zawodowe. Uczestniczki miały do wyboru jedno z czterech zaproponowanych przez nas szkoleń tj. sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, wizaż i stylizacja, bukieciarz oraz masaż sportowo-leczniczy.  Udział w tych szkoleniach umożliwi nabycie przez beneficjentki, umiejętności i podstawowych kwalifikacji zgodnych z profilem wybranego kursu. Natomiast po ich zakończeniu, co będzie miało miejsce pod koniec kwietnia br. uczestniczki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego.

 

 

Beneficjentki z grupy białostockiej w praktycznej części szkolenia zawodowego "Wizaż i stylizacja"

 

 

 

                      

                Beneficjentki z Kolna w praktycznej części szkolenia zawodowego "Wizaż i stylizacja"

           Dobiegł końca kolejny etap realizacji projektu, mianowicie szkolenia zawodowe. Dla przypomnienia, kandydatki miały do wyboru jedno z czterech zaproponowanych przez FRDL PC kursów.

           W trakcie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, beneficjentki poznały podstawy marketingu i reklamy, scharakteryzowały skutecznego sprzedawcę i handlowca. Nauczyły się również jak budować odpowiednie relacje pomiędzy sprzedających, a klientem, a także, jak efektywnie negocjować Ponadto nabyły teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu obsługi kas fiskalnych i wag samoobliczeniowych oraz obsługi komputera i fakturowania.

            Podczas kursu wizaż i stylizacja, uczestniczki dowiedziały się jak wygląda podstawowe wyposażenie do wykonywania makijażu. Nauczyły się jak wykonywać perfekcyjny makijaż, dostosowany do odpowiedniej sytuacji oraz jak dobrać do tego fryzurę i inne dodatki.

            Kurs masażu dostarczył beneficjentkom wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Poznały od strony teoretycznej i praktycznej rodzaje i techniki masażu.

            Natomiast podczas kursu bukieciarz, uczestniczki zapoznały się z trendami obowiązującymi w bukieciarstwie, zdobyły wiedzę z zakresu technik układania kwiatów, wiązanek i roślin oraz tworzenia kompozycji i dekoracji okolicznościowych. Ponadto poznały zasady okolicznościowej dekoracji wnętrz.

            Wszystkie kursy zostały zakończone egzaminem. Po pomyślnym zdaniu sprawdzianu, każda z uczestniczek otrzymała zaświadczenie o ukończeniu wybranego kursu.

            Już w następnym tygodniu, beneficjentki z Kolna będą uczestniczyć w kolejnym szkoleniu, którego celem będzie przekazanie wiedzy na temat zasad pisania CV, listu motywacyjnego, na temat źródeł pozyskiwania ofert pracy, w tym pracy za granicą. Beneficjentki poznają także, jak odpowiednio przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby była skuteczna i efektywna. Natomiast beneficjentki z Białegostoku w szkoleniu „Aktywne formy poszukiwania pracy” będą uczestniczyć w dniach 20-21 maja br.

 

 

5. "Aktywne formy poszukiwania pracy" , "Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać"

 

            W maju oraz na początku czerwca br. beneficjentki z Białegostoku oraz Kolna uczestniczyły w szkoleniach „Aktywne formy podejmowania pracy” oraz „Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać”. W ich trakcie  zdobyły wiedzę z zakresu metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poznały sposoby dotarcia do potencjalnych pracodawców. Dodatkowo, brały udział w przykładowych rozmowach kwalifikacyjnych, których przebieg był rejestrowany za pomocą kamery. Dzięki temu uczestniczki miały okazje zaprezentować swoje mocne strony oraz własne umiejętności przez co  zyskały większą pewność siebie oraz wzmocniły wiarę we własne siły.

Przed beneficjentkami już ostatni etap projektu tj. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnictwo w nim pozwoli poznać zasady zakładania własnej działalności gospodarczej. Beneficjentki dowiedzą się jak zarejestrować firmę i jak wyglądają wszelkie formalności, a także w jaki sposób pozyskać środki na dofinansowanie takiej działalności.

Całość zostanie zakończona dwiema podsumowującymi konferencjami w trakcie wakacji.

 

Beneficjentki z Białegostoku

 

  

Beneficjentki z Kolna

 

 

6. "ABC przedsiębiorczości"                           

 

 

Za uczestniczkami już ostatni etap projektu. W czerwcu beneficjentki brały udział w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości". Uczestnictwo w nim pozwoliło poznać zasady zakładania własnej działalności gospodarczej, m.in. jak zarejestrować firmę i jak wyglądają wszelkie formalności. Dowiedziały się również w jaki sposób otrzymać dofinansowanie na otwarcie takiej działalności. Być może dzięki temu szkoleniu, beneficjentki zdecydują się postawić w przyszłości na realizację własnych marzeń, czyli pracę w zakresie i warunkach przez nie same wybranych.

 

Beneficjentki z Białegostoku

 

 

Beneficjentki z Kolna

 

 

 

KONFERENCJE PODSUMOWUJĄCE

 

Projekt "Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie" dobiegł już końca. W dniach 6 lipca br. w Białymstoku, a dzień później w Kolnie odbyły się konferencje podsumowujące. Beneficjentkom zostały wręczone zaświadczenia o pomyślnym ukończeniu projektu. Były podziękowania, życzenia sukcesów oraz pomyślności w realizacji założonych celów. Jesteśmy przekonani, że uczestniczki projektu są bogatsze o nowe umiejętności i kwalifikacje. Ponadto zostały zmotywowane do ustawicznego kształcenia i wykazywania się operatywnością na rynku pracy. Już w trakcie realizacji projektu, dziewięć beneficjentek podjęło zatrudnienie, co podkreśla trafność i skuteczność przedsięwzięcia w procesie eliminowania bezrobocia.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Podlaskie Centrum życzy Beneficjentkom projektu "Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie" przede wszystkim podjęcia zatrudnienia, wytrwałości przy realizowaniu założonych celów, motywacji i aktywności w życiu zawodowym i prywatnym oraz pogody ducha na co dzień.

 

 

 

 

 

Konferencja w Białymstoku

 

 

 

Konferencja w Kolnie

 

 

 

 

 

Wszystkie szkolenia (w tym szkolenia zawodowe) oraz doradztwo zawodowe, realizowane w ramach projektu były bezpłatne. Uczestniczki pokrywały jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Uczestniczkom szkoleń, w tym szkoleń zawodowych wypłacane było stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:

osobiście: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15 - 555 Białystok

telefonicznie:
(85) 749 91 58

e-mailem:
frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

 

Zespół projektowy:

Koordynator - Krzysztof Motyka – kmotyka@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora - Marlena Paszkiewicz - mpaszkiewicz@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. promocji - Katarzyna Świętochowska - kswietochowska@frdl.bialystok.pl

 

Serdecznie zapraszamy na strony:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]