Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"Twój Czas-Twoja Przyszłość"

 

"Twój czas- Twoja przyszłość"

UWAGA !!!!!

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż od 21.11.2012 roku zmieniła się siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

nowy adres biura

ul. Ks. Suchowolca 6, 15-567 Białystok

II piętro pokój 304

numery telefonów:

85 749-91-56 lub 85 732-17-88


 

AKTUALNOŚCI

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia  na regionalnym rynku pracy

Czas realizacji projektu: 01.09.2011r. - 31.08.2013r.
Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Projekt „Twój czas- Twoja przyszłość” skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-24 lata, w tym osób niepełnosprawnych, z wykształceniem co najmniej podstawowym, zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego (w tym tereny wiejskie). Projekt jest odpowiedzią na dostrzegalny problem młodych ludzi, którzy kończąc edukację deklarują przeszkody w znalezieniu pierwszej pracy. Młodzież nie jest wystarczająco przygotowana do poszukiwania pracy, brak im umiejętności autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy. Absolwenci wykazują dużą wiedzę teoretyczną, jednak brak im praktyki. Dlatego działania projektu będą nakierowane na kompleksowe procesy szkoleniowe, uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników projektu.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku do końca sierpnia 2013 roku grupy 60 osób (min. 30 Kobiet) w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 
·         
jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (w tym bezrobotną) 
·         
nie jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, nie jest ubezpieczona w KRUS, 
·         
nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej, 
·         
nie jest uczniem/słuchaczem szkoły dziennej, studentem studiów dziennych, 
·         nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, nie odbywa kary pozbawienia wolności, 
·         
jest osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, 
·         
jest osobą w wieku 18-24 lat 
·         mieszka w województwie podlaskim, 
·         
ma wykształcenie co najmniej podstawowe,

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ ZAMIESZKUJĄCE TERENY WIEJSKIE 

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:

  • udział w indywidualnym wsparciu motywacyjno- psychologicznym,
  • udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym,
  • udział w szkoleniach zawodowych.

Wybranym osobom oferujemy:

  • organizację 3- miesięcznych staży zawodowych,
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI. 

FORMULARZ REKRUTACYJNY - do pobrania

REGULAMIN UCZESTNICTWA - do pobrania

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6, 15- 567 Białystok
lub pod numerem telefonu:
85 732-17-88 lub faxem: 85 732-94-84

Biuro projektu czynne w godzinach: 8:00-15:00.

Zespół projektowy:

Koordynator – Marlena Dojlidko – mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Asystent koordynatora – Edyta Przybylska -  eprzybylska@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej projektu - Wojciech Rzepecki - wrzepecki@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. pośrednictwa pracy  - Justyna Bandurska - jbandurska@frdl.bialystok.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału projekcie.

 

Zapraszamy na strony

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  - www.efs.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]