Dialog Gminny
     
  Galeria zdjęć
 

 

 

"PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej"

 

PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałenie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

W ramach projektu zamierzamy utworzyć PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej, którego celem będzie gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o instytucjach oferujących usługi aktywizacji zawodowej w woj. podlaskim. Ideą jest stworzenie miejsca z wykorzystaniem nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, przy pomocy którego osoba pozostająca bez zatrudnienia błyskawicznie dotrze do instytucji, która zaoferuje jej konkretną ofertę pracy, możliwość udziału w szkoleniu czy stażu.

Główne działania kierujemy przede wszystkim do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Zaproponowana przez nas forma wsparcia to m.in.:

  • szeroka kampania informacyjno-promocyjna w mass mediach;

  • budowa platformy informacyjnej na stronie internetowej;

  • konsultacje za pośrednictwem infolinii i poczty elektronicznej;

  • cykl konferencji informacyjno - promocyjnych.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROJEKTU

 

         

 www.aktywnizawodowo.info

 

ORAZ DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ INFOLINII PROJEKTU

0 - 800 - 100 - 800

 

 

Biuro projektu
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
tel. 085 749 91 58, 085 732 17 88

Kadra projektu:

Koordynator projektu- Marta Siemieniuk - msiemieniuk@frdl.bialystok.pl
Asystent koordynatora - Justyna Frankowska- jfrankowska@frdl.bialystok.pl

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]