Image layer

Image layer

Image layer

Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizaję

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum uprzejmie informuje, że na zlecenie Gminy Miasta Ełk prowadzi rekrutację na BEZPŁATNY CYKL TRZECH SZKOLEŃ Z ZAKRESU REWITALIZACJI w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast" Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Cele i korzyści ze szkoleń: celem szkoleń jest przybliżenie uczestnikom współczesnego wymiaru rewitalizacji oraz wsparcie w programowaniu i realizacji procesów rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem doświadczenia Gminy Miasta Ełk, w tym związanego z projektem „Nowe Śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację”.

Adresaci szkolenia: przedstawiciele samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, ich jednostek organizacyjnych, innych instytucji publicznych oraz reprezentanci sektora pozarządowego jak i mieszkańcy.

Prowadzący: Beata Bujak-Szwaczka - specjalistka ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju, budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE. Specjalistka ds. organizacji pozarządowych w kontekście funduszy pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania rozwojem. W latach 1996–1998 koordynatorka współpracy międzyregionalnej w Biurze Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Wojewódzkim, w latach 1999–2000 kierownik koordynatorów programu Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, w latach 2002–2003 ekspert lokalny ds. zarządzania projektami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (współfinansowany przez Bank Światowy – Rozwój Instytucjonalny). Od 1999 roku niezależny ekspert do spraw funduszy strukturalnych oraz rozwoju, ekspert ds. zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz moderator. Od 2000 trener Krajowego Systemu Przygotowań do Absorpcji Funduszy Strukturalnych (KSP), od września 2004 koordynator trenerów KSP. Prowadzi działalność szkoleniową i konsultacyjną wdrożeń i obsługi funduszy strukturalnych (polityka strukturalna UE, NPR-CSF, kwalifikowalność kosztów, cykl zarządzania projektem, metoda MAPS etc.). Trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia (warunek – uczestnictwo w trzech szkoleniach). Zapewniony zostanie również lunch oraz serwis kawowy.

Terminy realizacji szkoleń z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

 

Dzień I

Dzień II

Dzień III

I grupa szkoleniowa

10.09.2018 r.

17.09.2018 r.

24.09.2018 r.

II grupa szkoleniowa

11.09.2018 r.

18.09.2018 r.

25.09.2018 r.

III grupa szkoleniowa

12.09.2018 r.

19.09.2018 r.

26.09.2018 r.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie uzupełnionego formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ełku faksem pod nr 85 732 94 84 lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl w terminie do 31.08.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Szczegółowe programy wraz z harmonogramem szkoleń - pobierz

 

Informacje o projekcie „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”:

Koncepcja projektu zawiera się w haśle „Ludzie działają, by tworzyć miejsca” i została skoncentrowana wokół 3 zagadnień: partycypacji, aktywizacji, nowej przestrzeni społecznej.

Projekt zakłada następujące działania:

 1. Uzupełnienie i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w oparciu o nowoczesne i ciekawe w formie konsultacje społeczne (grupy fokusowe, Open Space, planowanie w przestrzeni).

 2. Szereg działań w ramach Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej - instytucji mającej być bazą odnowy śródmieścia Ełku, zapewniającą infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu.

  1. Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych - organizacja i przeprowadzenie warsztatów kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy), Młodzieżowej Akademii Rewitalizacji (warsztatów dla dzieci i młodzieży) oraz mini-projektów (działań mieszkańców realizujących ich własne pomysły na zagospodarowanie sąsiedzkich przestrzeni),

  2. opracowanie polityki funkcjonalnej powstającego Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej,

  3. opracowanie podręcznika standardów pracy metodą streetworkingu oraz rocznych programów coachingu dla młodzieży i osób dorosłych.

 3. Działania związane z kształtowaniem przestrzeni miejskiej i zmierzające  do odnowienia tkanki miasta, takie jak:

  1. opracowanie programów dotyczących gospodarowania zasobem komunalnym w obszarze rewitalizacji,

  2. opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych dla wybranych obszarów w Śródmieściu,

  3. przygotowanie dokumentacji technicznych dla realizacji wybranych przedsięwzięć.

 4. Działania edukacyjne na rzecz promocji i upowszechnienia najlepszych praktyk z zakresu rewitalizacji, kierowane do odbiorców zewnętrznych (szkolenia, konferencja podsumowująca projekt, podręcznik „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji”, Ełcki Portal Rewitalizacji www.rewitalizacja.elk.pl).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na Ełckim portalu Rewitalizacji www.rewitalizacja.elk.pl