Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

Projekt „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”

„Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Kolnie.

 

Czas realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 30.09.2014 r.

Zasięg terytorialny: województwo podlaskie, powiat kolneński

Cel projektu: Dostosowanie oferty edukacyjnej ZST w Kolnie do oczekiwań rynku pracy wśród 71 Uczniów do końca września 2014 r.

Beneficjenci: Uczniowie klas I-IV Technikum – zawód Technik Mechanik oraz I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zawód Operator Obrabiarek Skrawających.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum

ul. Choroszczańska  31, 15- 732 Białystok

lub pod numerem telefonu:

85 732-17-88

 

Zespół projektowy:

Koordynator projektu – Paweł Drożdżal – pdrozdzal@frdl.bialystok.pl

Specjalista ds. obsługi finansowej – Halina Błaszczyk –hblaszczyk@frdl.bialystok.pl

 

 

Zapraszamy również na strony EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

www.scriptsell.net