KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY I STOPNIA

Daty szkolenia
2020-04-14,2020-04-15,2020-04-16,2020-04-17
Miejsce szkolenia
Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia
810 zł
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN SZKOLENIA:  
14-17 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 15.00.
CENA: 810 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na http://www.frdl.bialystok.pl  do 9 kwietnia 2020 r.  UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

CELE I KORZYŚCI: Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne)/ W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników w formule on line.

KURS SKIEROWANY DO:
• osób zatrudnionych zwłaszcza w JST i publicznych instytucjach i podmiotach (referentów, inspektorów),
• pracowników prowadzących biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych,
• personelu odpowiedzialnego za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne),
• osób odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

PROWADZĄCA: specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

PROGRAM:

DZIEŃ I


1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją: (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej).
2. Słowniczek kancelaryjno-archiwalny (podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne)
:
-    archiwum zakładowe – składnica akt;
-    koordynator czynności kancelaryjnych – archiwista zakładowy;
-    materiały archiwalne – dokumentacja niearchiwalna; 
-    system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy;
-    rejestr korespondencji – rejestr kancelaryjny; 
-    rodzaje dokumentacji współczesnej itp.
3. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).
4. Archiwalne bazy danych oraz zapoznanie się z zawartością stron internetowych jednostek polskiej sieci archiwalnej.


DZIEŃ II


1. Czynności kancelaryjne w jednostce: 
-    obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji, 
-    dekretacja, tworzenie akt spraw,
-    kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
2. Zasady redagowania pism urzędowych.
• Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.
3. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.
4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.


DZIEŃ III


1. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji. Kryteria wartościowania dokumentacji. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
• Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.
2. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt.
Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych. Prawa i obowiązki archiwisty zakładowego.
3. Zasób archiwalny i środki ewidencyjne dokumentacji (rodzaje spisów zdawczo - odbiorczych, druki i formularze archiwalne). Konstrukcja sygnatury archiwalnej i rola wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.
• Ćwiczenia praktyczne - sporządzenie przykładowej ewidencji w formie spisu zdawczo-odbiorczego. 
4. Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym (wypożyczenia na potrzeby wewnętrzne, kwerendy archiwalne). Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.


DZIEŃ IV


1. Porządkowanie dokumentacji:
-    etapy prac porządkowych,
-    przynależność zespołowa,
-    segregacja i  systematyzacja,
-    spis teczek rzeczowych,
-    inwentaryzacja.
-    identyfikacja dokumentacji własnej, odziedziczonej i obcej.
2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (cel i realizacja procedury niszczenia dokumentacji).
3. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego wg. obowiązujących standardów:

-    opis teczek rzeczowych,
-    zabezpieczenie techniczne materiałów,
-    ewidencja,
-    przygotowanie notatki informacyjnej.
• Ćwiczenia praktyczne - opis teczek rzeczowych.
4. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Postępowanie z informacją na nośnikach elektronicznych.
5. Testowy egzamin kwalifikacyjny.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.