Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Data szkolenia
2020-04-15
Miejsce szkolenia
Zajęcia on-line (Webinarium)
Cena szkolenia
240
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN SZKOLENIA: 15 kwietnia 2020 r., godz. 11.00 – 15.00.

CENA: 240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na http://www.frdl.bialystok.pl do 8 kwietnia 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!


CELE: osoby uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami zajęć. Pokazanie w jaki prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania.

ADRESACI: pracownicy zajmujący się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; pracownicy chcący zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

PROWADZĄCY: Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego 
i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

PROGRAM:


1.    Przygotowanie listy płac:
•    Lista płac – jej budowa, elementy, cel,
•    Poprawne naliczanie wynagrodzeń,  
•    Regulamin wynagradzania a list płac, 
•    Składniki listy płac, 
•    Minimalne wynagrodzenie, 
•    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 
•    Dodatek za pracę w godzinach nocnych, 
•    Wynagrodzenie urlopowe, 
•    Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 
•    Ustalanie stałych i zmiennych składników, 
•    Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego, 
•    Zmiana wynagrodzenia lub wymiaru etatu.
2.    Zasady dokonywania potrąceń:
•    Kwoty wolne od potrąceń, 
•    Potrącenia za zgodą pracownika a bez zgody pracownika,
•    Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne,
•    Potrącenia z umów cywilnoprawnych, 
•    Potrącenia ZFŚŚ, 
•    Potrącenia z zasiłków, 
•    Zbieg tytułów egzekucyjnych,
•    Potrącenia na wniosek sądu, 
•    Potrącenia administracyjne.
3.    Umowy cywilnoprawne:
•    Gwarancja minimalnej stawki , wyjątki,
•    Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy, 
•    Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (zlecenia, dzieła),
•    Zbieg tytułu ubezpieczenia, 
•    Odróżnianie umów zleceń o umów o dzieło.
4.    Dyskusja.

 

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.