Faktura vat, e-faktura i kasy fiskalne po zmianach od 2020 r.

Data szkolenia
2020-05-25
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.05 wynosi 389 PLN
Po 11.05 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 25 maja 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 11 maja. Po 11 maja 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele: przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących od 2020 r. Zaprezentowanie praktycznych trudności w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. Zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści: podstawową korzyścią dla Uczestników zajęć jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF. Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i są w dużej mierze oparte na zasadzie rozwiązywania konkretnych przypadków. Zajęcia zapewniają niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawiają możliwą optymalizację podatkową.

Adresaci szkolenia: główni księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych; pracownicy działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur; pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.), dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Prowadzący: doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Program szkolenia:


1.    Nowe elementy faktury od listopada 2019 r.:
•    Obowiązkowy split payment – zasady stosowania.
•    Konieczny element faktury: „Mechanizm podzielonej płatności” – w jakich przypadkach?
•    Sankcje za brak obowiązkowego zapisu.
•    Skutki zapisu na fakturze.
•    Odpowiedzialność osoby wystawiającej fakturę za brak obowiązkowych zapisów.
•    Problemy praktyczne: jak weryfikować, kiedy zapis należy stosować? Inne brzmienie zapisu a konsekwencje.
•    Aktualne wyjaśnienia MF odnośnie MPP.
2.    Znaczenie weryfikowania rachunku bankowego – zmiany od 01/01/2020 r.
•    Rachunek bankowy – czy element konieczny na fakturze?
•    Ujawnianie rachunków bankowych przez Ministra Finansów na swojej stronie.
•    Rachunek bankowy na fakturze inny niż ujawniony przez Ministra Finansów – konsekwencje podatkowe.
•    Inne formy zapłaty po zmianach: gotówka, potrącenie, pobranie – skutki praktyczne.
3.    NIP na paragonie a faktura – zmiana od stycznia 2020 r.:
•    Zasady wystawiania paragonów.
•    Paragon dla osoby fizycznej a dla firmy.
•    Brak NIP-u na paragonie a wystawianie faktury – dla kogo?
•    Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP.
•    Warunki techniczne kas fiskalnych a nowe przepisy.
•    Kupujący – na co uważać w momencie zakupu?
•    Sprzedający – kiedy paragon a kiedy faktura?
•    Problemy praktyczne związane ze zmianą przepisów: otrzymanie paragonu bez numeru NIP, anulowanie paragonu czy można, rozliczanie paragonów w razie braku faktury.
4.    Zmiany dotyczące faktur RR od listopada 2019 r.:
•    Możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej.
•    Forma oświadczenia sprzedającego po zmianach.
•    Faktura elektroniczna a faktura papierowa.
•    Błędy związane z wystawianiem faktur typu RR.
5.    E-faktura – zmiany od kwietnia 2019 r.:
•    Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych.
•    E-faktury udostępniane przez portal.
•    Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF.
•    Przechowywanie e-faktur.
•    Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur.
6.    Zmiany w kasach fiskalnych od 2020 r. ( e-paragon i kasa on-line):
•    Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów.
•    Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
•    NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne.
•    Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian.
•    E-paragony.
•    Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
•    Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji.
•    Przepisy przejściowe.
7.    Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
•    Zostały wystawione przez podmiot nieistniejący.
•    Stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.
•    Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością.
•    Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.
•    Inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
•    Sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
8.    Niezbędne dane, które powinna zawierać  faktura VAT: 
•    Faktury krajowe.
•    Faktury zaliczkowe.
•    Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych.
•    Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT.
•    Faktury wystawiane przez MP – małych podatników.
•    Faktura VAT marża.
9.    Zasady wystawiania faktur korygujących:
•    Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”.
•    Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego.
•    Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów.
•    Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń.
•    Obowiązkowe elementy faktury korygującej.
•    Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn.
•    Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot.
•    Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej.
10.    Terminy wystawiania faktur:
•    Zasada ogólna.
•    Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe.
•    Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży.
•    Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT - problemy praktyczne.
11.    Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:
•    Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze.
•    Najem i media a wystawianie faktury.
•    Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.
12.    Refaktury:
•    Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych. 
•    Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania.
•    Refakturowanie a wysokość stawki VAT  (import kabiny). 
•    Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT). materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy. 
•    Refaktura mediów – stawka 8% czy 23% - najnowsze orzecznictwo.
13.    Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
•    Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice.
•    Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur.
•    Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną.
•    Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną.
14.    Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT:
•    Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze.
•    Rola symbolu PKWiU na fakturze.
•    Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
•    Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników.
•    Dopuszczalność adnotacji na fakturze.
•    Duplikaty.
•    Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata).
•    Termin płatności – nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment.