Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Data szkolenia
2020-05-25
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.05 wynosi 389 PLN
Po 11.05 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 25 maja 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 11 maja. Po 11 maja 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.


Cele: w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści: osoby uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

Prowadzący: wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program szkolenia:

1.    Jakie najczęściej popełniane błędy powodują konieczność korygowania dokumentów?
2.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS?
3.    Jak dokonać korekty nadpłaconych składek z umowy zlecenia?
4.    Jak dokonać korekty w przypadku przedwczesnego zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
5.    Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika?
6.    Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
7.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika?
8.    Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?