Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

Data szkolenia
2020-04-14
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.04 wynosi 389 PLN
Po 15.04 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 14 kwietnia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 15 kwietnia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 31 marca. Po 31 marca 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele:  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego realizowania przepisów prawa oświatowego dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Prawidłowe skonstruowanie budżetu na realizację powyższych zasad oraz rozliczania poniesionych wydatków.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujący się rozliczeniami finansowymi oraz sprawami oświatowymi w zakresie organizowania nauki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. SzkoIenie kierowane jest również do dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dyrektorzy przedszkoli i szkół integracyjnych oraz specjalnych.

Prowadzący: od dwudziestu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Program szkolenia:

1.    Nowe rozwiązania w specyfice specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
a.    w oddziale ogólnodostępnym,
b.    w oddziale integracyjnym,
c.    w oddziale specjalnym.
2.    Zmiany dotyczące wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzone w świetle ustawy – Prawo oświatowe.
3.    Zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
4.    Ujęcie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym przedszkola lub szkoły.
5.    Ujęcie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
6.    Nadzór regionalnych izb obrachunkowych.
7.    Podsumowanie i dyskusja.