Mobbing – charakterystyka zjawiska, skutki i sposoby przeciwdziałania. Dyskryminacja w zatrudnieniu. Uprawnienia pracowników w przypadku naruszenia przepisów o mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.

Data szkolenia
2020-04-15
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.04 wynosi 389 PLN
Po 01.04 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 15 kwietnia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 16 kwietnia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 1 kwietnia. Po 1 kwietnia 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele:
- Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. 
- Uzyskanie wiedzy na temat aktualnych rozwiązań prawnych (nowelizacja przepisów w 2019 r) i praktyki orzeczniczej sądów powszechnych w zakresie mobbingu.
- Zapoznanie z instrumentami identyfikacji mobbingu w stosunkach pracy.
- Poznanie skutków mobbingu, w tym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.
- Porównanie klauzul dyskryminacyjnych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

Adresaci szkolenia: sekretarze i  osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, pracodawcy, kierownicy komórek organizacyjnych.

Prowadzący: prawnik, ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Program szkolenia:


1.    Zjawisko mobbingu – charakterystyka. 
2.    Płaszczyzny mobbingu. 
3.    Rozwiązania prawne w zakresie mobbingu.
4.    Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice.
5.    Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem.
6.    Reagowanie pracodawcy, przełożonego i świadka na przejawy mobbingu. 
7.    Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia.
8.    Skutki mobbingu dla pracownika i pracodawcy.
9.    Mobber  i ofiara mobbingu .
10.    Przebieg mobbingu.
11.    Przeciwdziałanie  (przez pracodawcę i kadrę kierowniczą) mobbingowi w miejscu pracy 
12.    Jak radzić sobie z mobbingiem ?  Działanie ofiary i świadka mobbingu. Instrumenty wewnątrzzakładowe. Zewnętrzne instytucje wsparcia i ochrony prawnej. 
13.    Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. 
14.    Przykłady ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu.
15.    Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Analiza postanowień regulacji wewnątrzzakładowych z klauzulami dyskryminacyjnymi.
16.    Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu.