Forum Skarbników woj. Warmińsko - Mazurskiego "Nowelizacja ustawy VAT w 2019 r. i od 2020 r. - nowe przepisy i nowe obowiązki dla podatników"

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.03 wynosi 389 PLN
Po 13.03 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Koszt spotkania dla zrzeszonych uczestników Forum Skarbników Województwa Warmińsko - Mazurskiego - kwartalna opłata za udział w pracach Forum wynosi 250,00 zł +VAT

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 27 marca 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 13 marca. Po 13 marca 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.


Cele: przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku oraz od początku 2020 roku

Korzyści: uczestnicy poznają nowe stawki VAT oraz nową matrycę stawek obowiązującą od 11.2019 r. oraz 04.2020 r. zasady wystawiania faktur, obowiązki podatników przy ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r. Ważnym elementem spotkania jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT. Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Adresaci szkolenia: Skarbnicy województwa warmińsko – mazurskiego, pracownicy działów finansowych, księgowi.

Prowadzący: praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT.  Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:

1.    Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.11.2019 roku oraz w  2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) a interpretacje podatkowe.
2.    Nowa stawka VAT na OZE. Jak stosować nowe przepisy w okresie przejściowym?
3.    Kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
4.    Aktualne problemy i obowiązki stosowania MPP. 
5.    Biała Lista Podatników – zasady stosowania przepisów od 01.2020 r.
6.    JPK i deklaracje podatkowe – co będą zawierać nowe JPK? - wskazanie zmian.
7.    JPK księgi rachunkowe a Centralny Rejestr Faktur samorządowych i rządowych jednostek.
8.    Nowe elementy FV oraz zasady wystawiania dokumentów.
9.    VAT w usługach budowlanych –moment podatkowy na co nabywca usługi musi zwrócić uwagę – wyrok TSUE a stanowisko Ministerstwa Finansów
10.    Wadium a zaliczka – orzecznictwo w sprawie rozpoznania momentu podatkowego.
11.    Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów, nowe obowiązki dla podatnika z zakresu prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.
12.    Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.