Planowanie przestrzenne oraz decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 12.02 wynosi 389 PLN
Po 12.02 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 26 marca 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 27 marca 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 12 lutego. Po 12 lutego  420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.


Cele: zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Omówienie problematyki planowania przestrzennego jako wieloletniego, całościowego programu gminy w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa.

Korzyści: przedstawienie w sposób jasny i przejrzysty procedury planistycznej, zagadnień związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Analiza projektu treści decyzji, uzgodnień i procesu jej wydania wraz z załącznikami. Wskazanie procedury odwołania i złożenia skargi do sądu administracyjnego. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, studium przypadków.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw z wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości, urbanistyki, architektury oraz budownictwa, przewodniczący rady, radni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prowadzi szkolenia z zakresu drogownictwa, planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Autor artykułów i publikacji..

Program szkolenia:


1. Rola planowania przestrzennego w systemie prawnym 
2. Władztwo planistyczne a granice prawa własności 
3. System planowania przestrzennego a prawo budowlane 
4. Decyzje o warunkach zabudowy
5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Wszczęcie postępowania
7. Strony postępowania
8. Projekt decyzji - analiza architektoniczno-urbanistyczna
9. Uzgodnienia
10. Wydawanie decyzji i załączniki do decyzji
11. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego
12. Dyskusja.