ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA I WODY W NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWEJ

Data szkolenia
2020-02-17
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.02 wynosi 389 PLN
Po 03.02 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 17 lutego 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 3 lutego. 3 lutego 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele: doskonalenie zawodowe zapoznające uczestników z występującymi metodami rozliczenia mediów, tworzenia właściwych regulaminów oraz zapoznania się z praktycznymi formułami prawidłowego rozliczenia. Forma szkolenia polega na omówieniu obowiązujących w tematyce szkolenia przepisami ustaw i rozporządzeń. Omówieniu podlegają różne interpretacje, orzeczenia sądowe w celu opracowania poprawnych rozwiązań.

Adresaci szkolenia: pracownicy samorządowych zakładów budżetowych, TBS, zarządcy nieruchomości, administratorzy nieruchomości, pracownicy administracji i księgowości rozliczający koszty mediów.

Prowadzący: absolwent wydziału zarządzania w administracji publicznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Wiszniewskiego w Warszawie. Przez 10 lat zarządzał nieruchomościami warszawskiego TBS. W latach 2013 do 2017 był wiceprezesem Polskiej Izby Gospodarczej TBS. Od 2011 r. prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości w Warszawie. Decyzją Ministra Infrastruktury był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości, do dnia wprowadzenia deregulacji zawodu zarządcy w końcu 2013 roku. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń organizowanych dla zarządców i kandydatów na zarządców nieruchomości. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Biegły sądowy d.s. zarządzania nieruchomościami i rozliczenia kosztów dostawy ciepła i wody dla obiektów budowlanych, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Program szkolenia:


Panel I
I.    Źródła energii:
 rodzaje mediów; źródła energii; zapotrzebowanie energetyczne energii odnawialnej; główne odnawialne źródła w Polsce; energia odnawialna; odnawialne źródła energii; energia wiatru;  strefy wiatru;  energia solarna;  płacalność instalacji solarnej; fotovoltanika; energia wody; energia geotermalna; warunki geotermalne w Polsce; zalety i wady energii geotermalnej; energia biomasy; woda, ścieki; rodzaje ścieków; ścieki z budynków mieszkalnych.
II.    Ceny mediów w Polsce:
ceny wody w Polsce; kształtowanie cen c.w. w Polsce; przykładowe ceny c.w. w Poznaniu;  przykładowe ceny c.o.; energia elektryczna; cena energii elektrycznej.
III.    Urządzenia pomiarowe i wskazujące:
 rodzaje urządzeń pomiarowych i wskazujących; rodzaje urządzeń pomiarowych; montaż wodomierzy; podzielniki kosztów.
Panel II
I.    Zasady podstawowe:
 odbiorca ciepła; koszty dostawy mediów; koszty dostawy gazu; współczynniki redukcyjne;   problemy z eksploatacją; własność urządzenia pomiarowego; źródła ciepła w budynku; media poza sieciowe.
II.    Współczynniki wyrównawcze:
 podstawy prawne; współczynniki wyrównawcze; kryteria stosowania współczynników;  stosowanie współczynników wyrównawczych; wielkość współczynników wyrównawczych; normy stosowania współczynników wyrównawczych; wyliczanie strat ciepła; metody wyznaczania współczynników.
Panel III
I.    Prawo na co dzień:
 niedziałanie prawa wstecz; związek lokalu z częścią wspólną; rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych; prawo energetyczne art. 45a.4; prawo energetyczne art. 45a.6; prawo energetyczne art. 45a.7; prawo energetyczne art. 45a.8; prawo energetyczne art. 45a.9; prawo energetyczne art. 45a.10; prawo energetyczne art. 45a.11a; prawo energetyczne art. 45a.12; prawo energetyczne art. 45a.13; ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…; ustawa o ochronie praw lokatorów …; kodeks karny –ochrona miru domowego; rozporządzenie mi w sprawie … przeciętnych norm zużycia wody; legalizacja urządzeń pomiarowych; sankcje karne za nielegalne działania.
Panel IV
I.    Algorytm rozliczenia kosztów:
 algorytm rozliczania ciepła; rozliczenie kosztu stałego; rozliczenie kosztu wspólnego; średnie zużycie mediów w lokalach; uzupełnienie brakujących odczytów ciepła; rozliczenie kosztów ciepła;   algorytm rozliczenia kosztów wody; średnie zużycie wody na osobę; uzupełnienie brakujących odczytów wody; wyliczenie wody gospodarczej (uchybu); rozliczenie kosztu wody; rozliczenie zbiorcze mediów; zawiadomienie o rozliczeniu mediów; reklamacja rozliczenia i okres przedawnienia.
Panel V
Rozliczanie kosztów ciepła i wody na przykładzie - Przedstawienie rozliczenia kosztów mediów w wielolokalowym budynku z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, przy niekompletnym opomiarowaniu. Przedstawienie podziału kosztów ciepła na c.o. i c.w. w sześciu różnych metodach oraz rekomendowanie optymalnej i wolnej od wad prawnych metod rozliczania mediów. Omówienie nieprawidłowych zapisów w przykładowych regulaminach oraz omówienie podstaw prawnych dla poprawnych zasad i metod rozliczania mediów.