ASYSTENT RODZINY - ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ, KOMPETENCJI ORAZ NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA W PRAKTYCE I W OCZEKIWANIACH NADZORU I KONTROLI

Data szkolenia
2020-02-17
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.02 wynosi 389 PLN
Po 05.02 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 17 lutego 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 18 lutego 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 5 lutego. Po 5 lutego 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:
 - pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny, 
- doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań, 
- rola asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny,
- współpraca asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb
- ewidencjonowanie czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej, prawa do zapewnienia środka transportu / zwrotu kosztów dojazdu, zaopatrzenia rzeczowego,
- prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk , przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny, ocena zagrożeń rozwoju dziecka , 
- zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”,
- ćwiczenia praktyczne.

Adresaci szkolenia: asystenci rodziny zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za zatrudnienie i realizację zadań asystenta rodziny, osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją zadań własnych gminy z zakresu wsparcia rodziny.

Prowadzący: z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.

Program szkolenia:

1.    Obowiązki asystenta rodziny według przepisów i w praktyce. 
2.    Zatrudnienie asystentów rodziny według przepisów prawa. 
3.    Zadaniowy czas pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy według przepisów Kodeksu Pracy. 
4.    Koordynacja wsparcia przez Asystenta Rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”. 
5.    Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych w praktyce a w świetle wymagań przepisów.
6.    Inna dokumentacja przydatna lub zbędna w pracy Asystenta Rodziny. 
7.    Ochrona prawna asystenta rodziny jako funkcjonariusza publicznego.
8.    Możliwości zaopatrzenia rzeczowego Asystentów Rodziny. 
9.    Obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny w świetle oczekiwań i wyników kontroli. 
10.    Najczęstsze nieprawidłowości z zakresie realizacji i dokumentowania zadań przez Asystenta Rodziny.