AKTUALNE OBOWIĄZKI I PROBLEMY STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI ORAZ BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW W 2019 ROKU I OD 2020 ROKU

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.12 wynosi 389 PLN
Po 30.12 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 15 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
CENA: 389 zł przy zgłoszeniu do 30 grudnia. Po 30 grudnia 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.


Mechanizm podzielonej płatności, pomimo obowiązywania od 11.2019 r., nastręcza wiele problemów w samorządzie. A dodatkowo od stycznia 2020 r. wejdą dodatkowe obowiązki dotyczące Białej Listy Podatników. Zapraszamy Państwa na spotkanie dotyczące omówienia już obowiązujących zmian oraz nowości i wyjaśnień Ministerstwa Finansów z tego zakresu. Nowy obowiązek wymaga od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności dla organu i jednostek, weryfikacji Białej Listy Podatników oraz innych zasad.

Cele: uczestnicy zapoznani zostaną z problemami, jakie w dalszym ciągu napotkają w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania w oparciu o informacje i objaśnienia Ministerstwa Finansów.
Wskazane zostaną również nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy VAT.

Adresaci szkolenia: Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz Białej Listy Podatników.

Prowadzący: wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE. Doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:

I. Podzielona płatność – zasady i przepisy.
1. Zasady stosowania podzielonej płatności, – kiedy i komu obowiązkowo a kiedy dobrowolnie?. 
2. Czy dokonywać zapłaty od przysłowiowej złotówki, czy za wszystkie faktury powyżej 15 tys. a może tylko za towary wrażliwe – wskazanie zagrożeń przy różnych zasadach
3. Czy i kiedy może zmienić się kwota należności brutto faktury – zapis ustawy prawo przedsiębiorców (powyżej 15 tys. czy inna?). 
4. Oznaczenia faktur oraz jego brak a stosowanie mechanizmu podzielonej płatności – obowiązki sprzedawcy i nabywcy.
5. Przypomnienie wykazu branż objętych obowiązkową podzieloną płatnością
6. Ważne zmiany w sposobie zapłaty za pomocą podzielonej płatności – zapłata należność, PIT, ZUS i inne podatki a zasilenie z konta VAT czy dobrowolne?
7. Rachunki bankowe kontrahentów, czy wszyscy muszą posiadać rachunki rozliczeniowe?
8. Biała lista podatników z rachunkami bankowymi kontrahentów, – co oznacza dla płacących i w czym może pomóc?
9. Biała lista podatników opis faktur, sposób sprawdzania i inne obowiązki podatników oraz zagrożenia braku numerów rachunków jednostek podległych.
10. Solidarna odpowiedzialność oraz inne sankcje karno-skarbowe związane z podzieloną płatnością i biała listą podatników.
11. Wskazanie pozostałych zmian i objaśnień.
II. Podzielona płatność w organie i jednostkach podległych
1. Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.
• Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
• Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
2. Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek.
3. Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT.
4. Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT. Przykłady przepływów i rozliczeń.
5. Przekazywanie środków do organu (podatnika) – czy nadal problemy.
6. Projekty UE i rachunki bankowe dotacyjne.
III. Wydanie zarządzeń wewnętrznych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i białej listy podatników – obowiązkowo czy dobrowolnie. Wskazanie zagrożeń.