PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Data szkolenia
2020-01-16
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 389 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 420 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 16 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 20 stycznia 2020 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Białystok cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 2 stycznia. Po 2 stycznia 420 zł.
Olsztyn cena: 389 zł przy zgłoszeniu do 6 stycznia. Po 6 stycznia 420 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  zapoznanie uczestników z kompleksową wiedzą w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z systemem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umiejętność rozliczania i dokumentowania PPK a także odpowiadania na wątpliwości pracowników.

Adresaci szkolenia: pracownicy działów kadr i płac, księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Prowadził szkolenia m.in. dla następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie, Sąd Rejonowy w Krakowie, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. (4-dniowy cykl szkoleń), Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Urząd Miejski w Strzegomiu, Urząd Miasta w Zwoleniu, Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, i wiele innych.

Program szkolenia:

1.    Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK)
2.    Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3.    Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4.    Charakterystyka systemu PKK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5.    Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy – przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6.    Zawieranie umów w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne. 
7.    Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
8.    Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
9.    Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK. 
10.    Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11.    Deklaracja uczestnika PPK
12.    Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne
13.    Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych 
14.    Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15.    Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16.    Wyznaczona instytucja finansowa
17.    Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych
18.    Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK 
19.    Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20.    Sankcje karne
21.    Pytania i dyskusja.