PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Data szkolenia
2019-12-09
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 369 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 9 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 25 listopada. Po 25 listopada 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Korzyści: prawidłowe sporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne.

Adresaci szkolenia: skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby pracujące przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Prowadzący: z-ca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Białymstoku; wieloletnie doświadczenie w finansach publicznych; prowadzenie szkoleń z ramienia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Program szkolenia:

1. Elementy obligatoryjne i fakultatywne części normatywnej projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, 
(m.in. limity, upoważnienia, szczególne zasady wykonywania budżetu, rezerwy).
2. Sporządzanie poszczególnych załączników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od projektów budżetów na 2020 rok.
4. Stosowanie wyłączeń  ze wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
5. Co powinna zawierać wieloletnia prognoza finansowa – omówienie poszczególnych kolumn.
6. Prawidłowe wypełnienie załącznika przedsięwzięć.