CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.08 wynosi 369 PLN
Po 29.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 12 września 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 13 września 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 29 sierpnia. Po 29 sierpnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ewidencją czasu pracy zatrudnionych pracowników. Nieznajomość tych zasad naraża  pracodawców na dodatkowe  zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami  sądowymi,  czy też wynikające  z zaleceń pokontrolnych  uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy. 

Korzyści :  zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące czasu pracy pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy:

-   zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ewidencjonowania czasu pracy;
-   poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
-   nabędą umiejętności praktycznego przygotowywania harmonogramu czasu pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów,  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.    


Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. 


Prowadzący: ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:

1.    Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.
2.    Systemy czasu pracy.
3.    Obliczanie wymiaru czasu pracy a rozkład czasu pracy.
4.    Praca w godzinach nadliczbowych
-   pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
-   - rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
5.    Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
6.    Dyżur pracownika a stan gotowości do pracy.
7.    Podróż służbowa.
8.    Praca w porze nocnej i w niedziele i święta.
9.    Czas pracy pracowników zarządzających. 
10.    Czas pracy niepełnoetatówców. 
- wymagane zapisy w umowach o pracę
11.    Czas pracy pracowników niepełnosprawnych. 
12.    Czas pracy pracownic ciężarnych
13.    Czas pracy pracowników – rodziców/opiekunów.
14.    Czas pracy pracowników młodocianych.
15.    Bezwzględny zakaz zlecania pracy.
16.    Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy. 
-  informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
17.    Odpowiedzialność za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.
18.    Pytania