„NOWE PRAWO WODNE” – WYBRANE ZAGADNIENIA DLA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PLANOWANIEM I ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM, POZWOLENIAMI NA BUDOWĘ ORAZ NADZORÓW BUDOWLANYCH”

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.08 wynosi 369 PLN
Po 30.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Olsztyn: 13 września 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Olsztyn: 369 zł przy zgłoszeniu do 30 sierpnia. Po 30 sierpnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Szkolenie przybliży problematykę Prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematów istotnych dla pracowników gmin zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzorów budowlanych. W szkoleniu zostaną zaprezentowane sprawy m.in. uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń wodnoprawnych i rozbiórki urządzeń wodnych.

Cele:  zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego, m.in. zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego; poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego; pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami;  pracownicy powiatowych i wojewódzkich nadzorów budowlanych.

Prowadzący: radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program szkolenia:

1.    Organy w sprawach gospodarowania wodą  – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą, 
2.    Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód,
3.    Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego – omówienie udziału w tej procedurze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP),
4.    Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP – przedstawienie  zasad współdziałania organów w tym zakresie,
5.    Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących 
w jego zakres, 
6.    Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie.
7.    Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji. 
8.    Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
9.    Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
10.    Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.