NOWE REGULACJE USTAWOWE I ORZECZENIA Z ZAKRESU KULTURY

Data szkolenia
2019-08-21
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.08 wynosi 369 PLN
Po 07.08 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 21 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 22 sierpnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 7 sierpnia. Po 7 sierpnia 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów oraz nowym orzecznictwem, dotyczącym działalności instytucji kultury.

Korzyści ze szkolenia: aktualizacja wiedzy na temat stanu prawnego, poznanie nowych rozwiązań prawnych (w szczególności w zakresie konkursów na dyrektorów instytucji kultury oraz opodatkowania twórców i artystów), z odniesieniem do wyroków sądowych oraz przypadków z praktyki.

Adresaci szkolenia: instytucje kultury (domy i ośrodki kultury, biblioteki, muzea, instytucje artystyczne) oraz organizatorzy (urzędy gmin, starostwa),

Prowadzący: radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych, m. in. z zakresu prawa kultury, prawa autorskiego i prawa podatkowego.

Program szkolenia:

1) nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym zmiany dotyczące konkursów,
2) ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury,
3) ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4) zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 2016-2018,
5) nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
6) dozwolony użytek na rzecz osób niepełnosprawnych – nowelizacja prawa autorskiego,
7) zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów),
8) przegląd wybranych orzeczeń sądowych,
9) dyskusja podsumowująca.