EWIDENCJONOWANIE USŁUG HOTELARSKICH W GMINIE ( dworki, ośrodki wczasowe, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne itp. obiekty)

Data szkolenia
2019-07-15
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.07 wynosi 369 PLN
Po 01.07 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 9 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 15 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
Białystok cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 25 czerwca. Po 25 czerwca 389 zł.
Olsztyn cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 1 lipca. Po 1 lipca  389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy na temat przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jak również zmian przepisów dotyczących kontroli przedsiębiorców. Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Adresaci szkolenia:  pracownicy urzędów gmin prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Prowadzący: prawnik, główny specjalista w Departamencie Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, wcześniej pracownik w Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego. Specjalistka w zakresie ewidencji usług hotelarskich, doświadczony szkoleniowiec. 

Program szkolenia:

1.    Wiadomości ogólne z zakresu usług hotelarskich.
2.    Prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
3.    Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na tle innych ewidencji.
4.    Podmioty zgłaszające świadczenie usług hotelarskich: przedsiębiorcy i rolnicy.
5.    Obiekty podlegające wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
6.    Ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich w myśl ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
7.    Dokonywanie wpisów do ewidencji, w tym specyfika wpisów gospodarstw agroturystycznych do ewidencji.
8.    Omówienie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych przez inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
9.    Zmiany podlegające zgłoszeniu do ewidencji.
10.    Wykreślanie wpisu z ewidencji z urzędu i na wniosek.
11.    Zakres jawności informacji zawartych w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
12.    Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców (m.in. omówienie zmiany dotyczącej przeprowadzania kontroli przedsiębiorców po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa) 
13.    Ćwiczenia.