ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Data szkolenia
2019-07-19
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.07 wynosi 369 PLN
Po 04.07 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 18 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 19 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 4 lipca. Po 4 lipca 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele szkolenia: poznanie przepisów regulujących kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy u polskich pracodawców. Szkolenie obejmuje również tematykę  zwolnień cudzoziemców z obowiązku pozwolenia na pracę.

Korzyści ze szkolenia: Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Umożliwi również poznanie zmian w przepisach, które zaplanowane są na rok 2018. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 

Adresaci szkolenia: pracodawcy, jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia, agencje zatrudnienia oraz inne podmioty zainteresowane tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Prowadzący: wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studnia podyplomowe z zakresu pośrednictwa pracy (Uniwersytet Warszawski) oraz doradztwa zawodowego (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie). Od 8 lat zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty- koordynatora zespołu w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia Zielona Linia. Specjalizuje się w tematyce migracyjnej Polaków oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W latach 2010-2012 prowadziła szkolenia pracowników Urzędów Pracy w Polsce z zakresu standardów obsługi klienta. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Interesuje się szeroko pojętą tematyką rynku pracy oraz polityką społeczną. 


Program szkolenia:

1.Akty prawne legalizujące tematykę legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.
2.Podstawowe pojęcia i różnice w nomenklaturze
- Cudzoziemiec
- Uchodźca
- Karta pobytu
- Wiza
- Karta Polaka
- Oświadczenie
- Opinia starosty
3.Legalność pobytu cudzoziemców w Polsce
- Rodzaje wiz
- uprawniające do podjęcia zatrudnienia
- nieuprawniające do podjęcia zatrudnienia (katalog wiz negatywnych)
- Karty pobytu
- Stempel w paszporcie
- Karta Polaka
- Ruch bezwizowy
4.Legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
- Zezwolenia na pracę
- Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę
- Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi- procedura uproszczona
- Łączny okres zatrudnienia 
- Procedura rejestracji oświadczenia w PUP przed podjęciem pracy
- Procedura uzyskania opinii starosty
- Zezwolenie sezonowe
- Procedura krajowa
- Procedura  zagraniczna
- Przedłużenie zezwolenia sezonowego
- Legalność zatrudnienia oraz sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
- Instytucje kontrolujące legalność zatrudnienia w Polsce
5.Elektroniczne składanie wniosków poprzez portal www.praca.gov.pl 
6.Zwolnienie z obowiązku uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na pracę dla    cudzoziemca lub zwolnienia z uzyskania opinii starosty
- Przypadki wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez pracodawcę
-  Zawody zwolnione z uzyskania opinii starosty przez pracodawcę.