PROWADZENIE NADZORU I KONTROLI W ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIĘCYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – Z PERSPEKTYWY KONTROLOWANEGO ORAZ KONTROLUJĄCEGO

Data szkolenia
2019-07-16
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.07 wynosi 369 PLN
Po 02.07 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 16 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 17 lipca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.


MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 2 lipca. Po 2 lipca 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Korzyści :  poznanie formalno-prawnych wymogów dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych  i administracyjnych. Prowadzący omówi praktyczne aspekty prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami przez szereg instytucji zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:  osoby prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele), osoby   odpowiedzialne w gminach za zadania  związane z prowadzeniem nadzoru nad   realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia nadzoru,  udzielania i rozliczania dotacji.

Prowadzący: prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor opracowań i szkoleń, wykładowca uczelni wyższej.

Program szkolenia:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne  regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3

 2. Formy organizacyjne  opieki nad dziećmi do lat 3

 3. Wymagania w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w zakresie spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 4. Wymagania w zakresie kadrowym – wymogi kwalifikacyjne zatrudniania opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych

 5. Formy świadczenia pracy przez właścicieli żłobków, dyrektorów, osób kierujących pracą klubów dziecięcych

 6. Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy

 7. Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy

 8. Wymogi organizacyjno-administracyjne i etatowe

 9. Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji- niezbędne dokumenty wewnętrzne – statut, regulaminy oraz inne

 10. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych

 11. Wymagania w zakresie żywienia dzieci

 12. Wymagania w zakresie finansowym

 13. Ustawa Prawo przedsiębiorców a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – prawa i obowiązki organu kontrolnego

 14. Jak przygotować się do kontroli? – aspekty praktyczne

 15. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.