PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZAMIAN W PRAWIE

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.05 wynosi 369 PLN
Po 31.05 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 14 czerwca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 17 czerwca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 31 maja. Po 31 maja 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Adresaci szkolenia:  urzędnicy organów administracji publicznej zajmujący się wydawaniem decyzji środowiskowej, jak również do podmiotów starających się o otrzymanie tego rodzaju decyzji.

Prowadzący: adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w PUHP „LECH” Sp. z o.o. (spółka komunalna zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Jest autorem ponad 90 publikacji z zakresu prawa administracyjnego  oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla. Prowadził szkolenia m.in. dla Związku Gmin Wiejskich, skarbników gmin woj. podlaskiego – szkolenie organizowane przez RIO w Białymstoku, oraz Straży Miejskiej w Białymstoku. Łącznie przeszkolił ok. 600 osób związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:

1. Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych.
2. Pojęcie przedsięwzięcia i ocena przedsięwzięcia z punktu widzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kwalifikowanie przedsięwzięć.
3. Dzielenie przedsięwzięć – tzw. Salami slicing
4. Problematyczne przykłady przedsięwzięć (m. in. stacje bazowe telefonii komórkowej, budynku hodowli zwierząt inwentarskich), kwalifikacja, ocena wniosków inwestora.
5. Kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
6. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Wniosek po nowelizacji KPA, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
7. Zakres raportu. Elementy raportu, ocena raportu. Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu.
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym  i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. ws. warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę),
9. Decyzje środowiskowe a nowelizacje Prawa Wodnego.
10. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tryb współdziałania organów po nowelizacji KPA. Organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania. Uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne – zakres związania.
11. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Strona wg. KPA i w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Nowy sposób definiowania pojęcia „w zasięgu oddziaływania”.
12. Wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany kpa w zakresie obwieszczeń i informowania stron),
13. Udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej w zależności od rodzaju postępowania – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia, aspekty proceduralne.
14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu, treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań. Konstruowanie uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
15. Wykonalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ograniczenia czasowe. 
16. Zaskarżenie decyzji środowiskowej po nowelizacji KPA.