UCHWAŁA BUDŻETOWA I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA. PROCEDURY UCHWALANIA, ANALIZY ORAZ OCENA- KOMPENDIUM RADNEGO

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 369 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 13 czerwca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 14 czerwca 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 30 maja. Po 30 maja 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Adresaci szkolenia:  wszystkie osoby zainteresowane powyższa tematyką.

Prowadzący: specjalista z zakresu prawa administracyjnego, autor książek i artykułów z poszczególnych aspektów prawa administracyjnego (głównie RODO i dostęp do informacji publicznej w tym w Municipium, Gazecie Prawnej itd.), przeprowadził ponad 500 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu jednostkach.
 

Program szkolenia:

1.    Kalendarz pracy nad budżetem.
2.    Obligatoryjne treści budżetu.

a.    Inne postanowienia.
b.    Załączniki.
3.    Elementy dodatkowe uchwały budżetowej.
4.    Obowiązki przewodniczącego rady.
5.    Przygotowanie się radnych do analizy projektu budżetu
6.    Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Treść i uchwalenie.

a.    Analiza WPF przez radnych.
7.    Uzasadnienie projektu budżetu.
8.    Tryb pracy nad projektem budżetu w radzie i komisjach.
9.    Procedura uchwalania budżetu. Postępowanie w razie niemożności uchwalenia WPF oraz budżetu.

a.    Uchwalenie (oraz nieuchwalenie) procedury naprawczej
b.    Środki prawne ograniczające i oddziałujące na poziom zadłużenia.
10.    Opinia RIO budżetu i WPF.
11.    Ocena prawidłowości kwoty długu oraz możliwości jego sfinansowania.
12.    Analiza i ocena najważniejszych pozycji budżetu jst.

a.    Przychody i rozchody.
b.    Nadwyżka budżetowa.
c.    Najważniejsze źródła dochodów.
d.    Najistotniejsze kwotowo wydatki.
13.    Analiza dotacji z budżetów jst.
a.    Dotacje Celowe.
b.    Dotacje podmiotowe.
c.    Dotacje przedmiotowe.
14.    Analiza wydatków inwestycyjnych.
15.    Analiza rezerw.
16.    Analiza informacji o stanie mienia komunalnego.
17.    Ustawowa regulacja budżetu obywatelskiego.
18.    Fundusze sołeckie.