KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Data szkolenia
2019-05-16
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.05 wynosi 369 PLN
Po 01.05 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:

Białystok: 15 maja 2019 r.; godz. 09.00 – 14.00.
Olsztyn: 16 maja 2019 r.; godz. 09.30 – 14.30.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 1 maja. Po 1 maja 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cel szkolenia:  rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji w zespole oraz budowy efektywnego zespołu.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni umieć:  
- sprawniej organizować pracę i kierować podległym zespołem
- motywować poszczególnych pracowników i podnosić morale całego zespołu
- dobierać styl kierowania i formułę przewodzenia do warunków działania
- określić własne predyspozycje w pracy zespołowej oraz obszary wymagające poprawy


Adresaci szkolenia:  warsztaty przeznaczone dla osób chcących poznać podstawowe zasady funkcjonowania efektywnych zespołów. 

Prowadzący: trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych. Z wykształcenia politolog. Od lat działa na styku trzech sektorów: organizacji pozarządowych, administracji i biznesu, budując koalicje na rzecz rozwoju regionalnego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, argumentacji, partycypacji obywatelskiej, budowania partnerstw, budowania zespołów, pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzia debaty oksfordzkiej i  pozyskiwania źródeł finansowania. Prezes Fundacji ALEGORIA, prowadzącej Ośrodek Dialogu, Formacji i Misji. Współtwórca Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, trener prowadzący warsztaty dla studentów w ramach tego projektu. Współtwórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, trener prowadzący warsztaty dla uczniów w ramach tego projektu. W latach 2008 - 2018 roku współpracował z samorządami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Instytutem Pamięci Narodowej jako organizator, juror, ekspert, marszałek debat oksfordzkich. Prowadzący warsztaty z wystąpień publicznych w ramach 25 Szkoły Liderów Politycznych. Koordynator wielu projektów obywatelskich finansowych ze źródeł zewnętrznych. Odpowiedzialny za sekcję logistyki podczas Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.


Program szkolenia:


Moduł - Kompetencja
1.    Budowanie zespołu. Misja i cel zespołu.
2.    Cel zespołowy. Wyznaczanie celu grupy.
3.    Etapy rozwoju grupy, Zarządzanie zmianą.
Moduł - Komunikacja
1.    Potrzeby i motywowanie zespołu.
2.    Sztuka prowadzenia spotkań i twórcze rozwiązywanie problemów.
3.    Innowacyjność grupy,  efektywności grupy i jej kreatywność.
Moduł - Kooperacja
1.    Cechy zespołu. Spoistość grupy.
2.    Role zespołowe, różnica między zespołem a grupą, podział odpowiedzialności .
3.    Style kierowania zespołem - zarządzanie sytuacyjne.
4.    Synergia zespołu. Jak zbadać jego potencjał?