GŁÓWNY KSIĘGOWY W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data szkolenia
2019-05-16
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.05 wynosi 369 PLN
Po 01.05 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 16 maja 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 17 maja 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 1 maja. Po 1 maja 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Adresaci szkolenia:  księgowi jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący: praktyk, wieloletni zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO, specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, mający duże doświadczenie w zakresie proponowanego tematu – od kilkunastu lat prowadzący szkolenia w tym temacie, doradca ośrodków pomocy społecznej w dziedzinie finansów.

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego; zasady i dokumentowania tego zakresu wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych; możliwość przeniesienia obowiązków na innych pracowników jednostki – przesłanki i tryb.
 2. Główny księgowy jednostki a gospodarka finansowa tej jednostki .
 3. Plan finansowy jednostki jako podstawa gospodarki finansowej; tryb opracowania, zatwierdzania oraz wprowadzania zmian - zasady dokumentowania; udział głównego księgowego w planowaniu finansowym.
 4. Obowiązki głównego księgowego w zakresie wstępnej kontroli operacji dokonywanych w jednostce; kryteria kontroli, dokumentowanie jej przeprowadzenia; niezbędne regulacje wewnętrzne w tym zakresie; możliwość odstąpienia od obowiązku kontroli wstępnej – przesłanki.
 5. Główny księgowy jednostki a kontrola zarządcza w jednostce; udział głównego księgowego w zarządzaniu ryzykiem; dokumentacja kontroli zarządczej -zakres obowiązków głównego księgowego w tym zakresie;
 6. Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej według ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; rodzaje sprawozdań; zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej; zapewnienie wiarygodności sprawozdań jako cel kontroli zarządczej
 7. Klasyfikacja budżetowa – zakres zmian;
 8. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 9. Zasady udzielania i rozliczania dotacji; ewidencja księgowa operacji związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
 10. Odpowiedzialność głównego księgowego za rachunkowość jednostki.
 11. Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2018 – wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012-2018 oraz nadchodzące kolejne zmiany
 12. Ewidencja licencji
 13. Główny księgowy jednostki a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 14. Konsultacje indywidualne; odpowiedzi na zapytania .