POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY. STOSOWANIE KPA NA GRUNCIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.04 wynosi 369 PLN
Po 02.04 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 19 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 16 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

Białystok cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 5 kwietnia Po 5 kwietnia 389 zł.
Olsztyn cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 2 kwietnia. Po 2 kwietnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele i korzyści szkolenia:  Wzmocnienie poprawnego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez doradców klienta.

Po ukończenia zajęć uczestnicy:

 • utrwalą zasady stosowania kpa
 • uzupełnią i usystematyzują wiedzę z zakresu procedury administracyjnej;
 • wzmocnią umiejętność stosowania przepisów w odniesieniu do realizacji poszczególnych zadań i konkretnych przypadków

 

Prowadzący:  wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Certyfikowany trener i wykładowca posiadający uprawnienia do prowadzenia między innymi szkoleń modułowych MES oraz szkoleń metodą e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, rekomendowanych przez MPiPS.  Autorka i recenzent wielu programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych. Główna tematyka prowadzonych szkoleń  to aspekty prawne regulujące rynek pracy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy), a także wprowadzanie zmian organizacyjnych w urzędach pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: administracja publiczna i pośrednictwo pracy. Uczestniczka podkomisji sejmowej ds. rynku pracy, procedującej projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014r.

Program szkolenia:

 1. Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego, a w szczególności zasady korzystnej interpretacji przepisów, zasady pewności prawa i równości;
 2. Terminy załatwiania spraw i konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminów;
 3. Bezczynność organu, przewlekłość postępowania i ponaglenie organu.
 4. Jak skutecznie wezwać stronę i doręczyć pismo urzędowe?
 5. Pisma, podania, wnioski i oświadczenia wpływające do urzędu – wymogi formalne i sposoby wnoszenia;
 6. Decyzje i postanowienia administracyjne wydawane na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rodzaje, elementy formalne, prawidłowa podstawa prawna);
 7. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego (rozpatrywanie konkretnych przypadków);
 8. Nakaz rozstrzygania nie dających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.
 9. Zakres zmian w obszarze postępowania dowodowego, gromadzenie i przetwarzanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań;
 10. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
 11. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.
 12. Współpraca doradców klienta z pracownikami ewidencji w zakresie prowadzenia procedury administracyjnej;