ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W 2019 R. (W KAZUSACH)

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.04 wynosi 369 PLN
Po 01.04 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 16 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 18 kwietnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3

CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 1 kwietnia. Po 1 kwietnia 389 zł.

Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

 Cele : zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu m.in. o studium przypadków.

Korzyści ze szkolenia:  
- uniknięcie błędów i kosztów  w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów)
- zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
-  wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych  jednostkach samorządowych i oświatowych
-  uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zarządzania wydatkami związanymi z podróżami służbowymi w instytucji ( przykłady zapisów w wewnętrznych procedurach)
- możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Adresaci szkolenia:  pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy działów kadr i płac szkół, przedszkoli itp. oraz jednostek obsługi oświaty, przedsiębiorcy.

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Program szkolenia:


1.    Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych  w 2019 r
2.    Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych , w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy
3.    Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów  podróży:

- dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom 
- nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
- problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.
- dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej
- koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej , pojazdy nie będące własnością pracodawcy
- pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów
4. Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom
-  limity ryczałtów za noclegi
-  ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia , wyłączenia
5. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
-polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe ( w ramach dniówki roboczej )
- zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy
-skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy
-potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy
- rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty
- dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji -   rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)
- skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą)  i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.
- wewnętrzne regulacje – procedury  i instrukcje rozliczania podróży służbowych ( przykłady rozwiązań)
6. Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:
- podróż zagraniczna do kilku państw
- moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej - problemy praktyczne
- wyjazd do kilku państw
- zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie
- pozostałe koszty podróży służbowych
7. Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe.  Terminy .
8. Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
9. Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
10. Orzecznictwo oraz  interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych
Uwaga!  Program obejmuje rozwiązywanie kazusów  z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności