PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO - KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

Daty szkolenia
2019-01-14;2019-01-15;2019-01-16;2019-01-17
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
860
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści z kursu: w trakcie kursu jego uczestnicy zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym z zakresu postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach oraz działalnością archiwum  zakładowego /składnicy akt. Kurs daje możliwość podniesienia i zdobycia kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego czy też referenta kancelaryjnego.

Adresaci kursu: pracownicy urzędów gminnych, urzędów miejskich, starostw powiatowych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz urzędów administracji rządowej, archiwiści zakładowi.

Prowadzący 1:  starszy kustosz Archiwum Państwowego w Białymstoku, kierownik Oddziału Nadzoru odpowiedzialny za kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, przewodniczący Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, autor publikacji z zakresu dziejów administracji na Białostocczyźnie, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów zakładowych.

Prowadzący 2: starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, pracownica Oddziału Nadzoru odpowiedzialna za kontrolę postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, członek Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólnej dla Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, prowadzi konsultacje i poradnictwo metodyczne w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów.

Prowadzący 3: starszy archiwista Archiwum Państwowego w Białymstoku, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu archiwistów.

 

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

obejmuje 30 godzin (4 dni szkoleniowe)

Szkolenia odbywają się w godzinach  9:30-15:30

 

Program kursu:

 1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
 2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej.
 3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
 4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt.
 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
 6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
 7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego.
 8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
 9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
 10. Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.
 11. Indywidualne konsultacje.