ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2018 R

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 345 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Korzyści ze szkolenia:  zapoznasz się z aktualnym stanem prawnym w zakresie zakładowej działalności socjalnej, w tym omówione zostaną zmiany wynikające z art. 21 ustawy o PIT; poznasz zasady tworzenia i przekazywania, ewidencjonowania, dokonywania korekty i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz tworzenia regulaminu ZFŚS.

Adresaci szkolenia: kierownicy; główni księgowi; pracownicy działu finansowo-księgowego; pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za czynności administracyjno-księgowe w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Prowadzący: ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2. Zasady tworzenia i ewidencjonowania ZFŚS.

3. Pojęcie kryteriów socjalnych.

4. Osoby uprawnione do ubiegania się o otrzymanie świadczeń z ZFŚS.

5. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą być przeznaczone środki ZFŚS.

6. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

7. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto funduszu oraz osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.

8. Wysokość odpisów na ZFŚS w roku 2018.

9. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.

10. Czego nie można finansować z ZFŚS?

11. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.

12. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.

13. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.

14. Komisje socjalne – zasady tworzenia i zadania.

15. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

16. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.

17. Dyskusja.