WYKONYWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 345 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia:

 Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie:

  • wdrażania europejskich norm zharmonizowanych w Polsce oraz stosowania wyrobów budowlanych w drogownictwie zgodnie z prawem UE(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011r CPR- Dz.U. EU 4.04.2011r – obowiązujące w całości od 1 lipca 2013r ), zmian w krajowym systemie wprowadzania wyrobów do obrotu od 1 stycznia 2017r oraz wymogi jakie należy stawiaćwykonawcom na etapie realizacji robót wynikające z CPR.
  • wykonywania nawierzchni asfaltowych drógz różnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych(beton asfaltowy, SMA, BBTM, asfalt porowaty) z uwzględnieniem Wymagań Technicznych opartych na europejskich normach zharmonizowanych i wydanych przez GDDKiA
  • wpływu zachowania wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznychpodczas realizacji robót na jakość i trwałość wykonywanych warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • mieszanek mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA) i pół-ciepło (HWMA); - technologii w zakresie głębokich przebudów konstrukcji nawierzchni ( recykling MCE , z asfaltem spienionym,
  • efektywności stosowania i doboru nowoczesnych technologii w remontach i przebudowach dróg

Adresaci szkolenia:  Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich , Zakłady Gospodarki Komunalnej  , Zarząd Dróg Wojewódzkich

Prowadzący: pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo – Mostowych. Pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję: drogomistrza, inspektora nadzoru, a obecnie naczelnika. Prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie w latach 2003-2017 poprowadził ponad 100 szkoleń z w/w tematyki, posiada wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia:

 

1.Stosowanie wyrobów budowlanych w drogownictwie zgodnie z prawem UE       ( Rozporządzenie CPR) oraz zmiany w krajowym systemie wprowadzania wyrobów do obrotu od 1 stycznia 2017r . Krajowe Wymagania Techniczne  2014r i 2016r dotyczące nawierzchni asfaltowych :
-WT-2  2014 cz. I Wymagania techniczne –  Nawierzchnie   asfaltowe na    drogach krajowych ,
-WT-2  2016 cz. II  Wymagania techniczne -  Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,
2.Nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mineralno –asfaltowych ( beton asfaltowy i SMA) , materiały i technologia wykonania                
3.Nawierzchnie asfaltowe o obniżonej hałaśliwości ( „ciche nawierzchnie”)
-z mieszanek mineralno-asfaltowych (BBTM)
-z mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem gumy
-nawierzchnie drenażowe - asfalt porowaty (PA)
4.Innowacje w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych                                                                       
-mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA)
-mieszanki mineralno-asfaltowe „na pół-ciepło” (HWMA)
5.Nowoczesne technologie głębokich przebudów nawierzchni drogowych.  
-recykling z asfaltem spienionym