USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I POWIĄZANYCH USŁUGACH TURYSTYCZNYCH ORAZ OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W DRUKACH OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Data szkolenia
2018-11-14
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 345 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Wchodząca w życie 1 lipca 2018 r. ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi przeniesienie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302. Ustawa zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o usługach turystycznych, której nazwa zostanie zmieniona na: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”. 
Konsekwencje nowego porządku prawnego, który wprowadza ustawa w zakresie organizacji turystyki mają także znaczenie dla organizacji pozarządowych. 
Zapraszamy na spotkanie pracowników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, nadzorem i kontrolą nad organizacjami, aby dowiedzieć się jakie zmiany wprowadza ustawa oraz jak przygotować swoje organizacje do tych zmian.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki udziałowi dowiesz się m.in.:
- Jakie konsekwencje niesie za sobą Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?
- Jakie przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe podlegają ustawie? 
- Kiedy organizacje pozarządowe muszą stosować ustawę?
- Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie ustawy?
- Jakie obowiązki nakłada ustawa na organizatorów imprez?
- Na spotkaniu zostaną również omówione planowane zmiany (październik 2018 r.) w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (stan na dzień spotkania).

Adresaci szkolenia: osoby Koordynujące Współpracę z NGO w JST, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 
Prowadzący:  zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN). Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program szkolenia:

1.    Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - wejście w życie i konsekwencje dla organizacji.
2.    Wyłączenia stosowania ustawy - czas trwania i zakwaterowanie.
3.    Jakie przedsięwzięcia organizowane przez ngo podlegają ustawie?
4.    Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorcy turystyczni – obowiązki.
5.    Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy.
6.    Omówienie planowanych zmian (październik 2018 r.) w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - omówienie aktualnych informacji.