JAK ZARZĄDZAĆ DOKUMENTEM W ORGANIZACJI CZYLI JAK DZIAŁA INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Data szkolenia
2018-10-12
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.09 wynosi 345 PLN
Po 28.09 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel szkolenia:

  •  Zrozumienie potrzeby właściwego konfekcjonowania dokumentu,

  • Zrozumienie obiegu dokumentów,

  • Nabycie umiejętności tworzenia instrukcji kancelaryjnej

  • Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się instrukcja kancelaryjna i instrukcja archiwalną

  • Obsługa profesjonalnego pełnomocnika,

  • Dokument i podpis elektroniczny

Adresaci: sekretarze; kierownicy działów organizacyjnych, pracownicy, do których obowiązków należą sprawy kancelaryjne i organizacyjne oraz inne zainteresowane osoby.

Prowadzący: Starszy Specjalista w Izbie Skarbowej w Olsztynie. Wdrożeniowiec i koordynator merytoryczny w zakresie elektronicznej obsługi dokumentów w urzędzie. Egzaminator ECDL. Ekonomista, pedagog, nauczyciel akademicki, trener Ministerstwa Finansów. Prowadzi treningi interpersonalne i zajęcia w formie szkoleń oraz warsztatów grupowych i indywidualnych dotyczących między innymi rozwoju zawodowego, etyki zawodowej, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej a także z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych a także przeciwdziałania korupcji.

Program szkolenia:

 

1. Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej - o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej.

2. Dlaczego należy wprowadzić Instrukcję Kancelaryjną a. przepisy ogólne,

b. regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania oparte o akta spraw w postaci papierowej (w tzw. systemie tradycyjnym),

c. regulacje właściwe dla podmiotów stosujących system elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD) – w końcu XXI wiek

3. Metryczka – sprawne opisanie sprawy

4. Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt a. budowanie, stosowanie, rozszerzanie klasyfikacja archiwalna.

b. klasyfikacja dokumentów w organizacji,

5. Zasady odpowiedzialności lidera organizacji za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację a odpowiedzialność pracodawcy na podstawie:

a. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym: na podstawie kodeksu karnego,

b. ochrony danych osobowych (jako administratora danych osobowych),

c. Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. za wydanie nieważnych decyzji administracyjnych).

6. Co z „tym” ePUAPem? – ważne narzędzie dla jednostki

7. Inne narzędzia komunikacji elektronicznej.

8. Archiwizacja – czy to jest trudne?