WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W PRAKTYCE

Data szkolenia
2018-10-12
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.09 wynosi 339 PLN
Po 28.09 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników z zasadami i procedurami wydzierżawiania nieruchomości gminnych. Szczególny nacisk położony jest na stronę praktyczną zagadnienia, m.in. na procedury i zasady nieuregulowane w aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Korzyści ze szkolenia: dowiesz się jak prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wydzierżawiać gminne grunty. Nauczysz się sporządzać dobre  korzystne umowy dzierżawy. Poznasz pułapki, jakie czekają w toku postępowania, jak i podczas trwania umowy oraz dowiesz się jak ich unikać

Adresaci szkolenia:  pracownicy gmin, zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

Prowadzący: z wykształcenia jest administratywistą. Specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Na co dzień pracuje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.


Program szkolenia:

1.    Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie
1.1.    Charakter i istota umowy dzierżawy
1.2.    Dzierżawa a najem
2.    Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy
2.1.    Ustawa – Kodeks Cywilny
2.2.    Ustawa o gospodarce nieruchomościami
2.3.    Ustawa o samorządzie gminnym
3.    Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce
3.1.    Zasady wydzierżawiania gruntów
3.1.1.    Regulacje ustawowe    
3.1.2.    Kompetencje rady gminy
3.1.3.    Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta
3.2.    Procedura wydzierżawiania
3.2.1.    Zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy
3.2.2.    Możliwe procedury wewnętrzne gmin
3.2.3.    Ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
3.3.    Wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu
4.    Umowa dzierżawy
4.1.    Zasada swobody zawierania umów.
4.2.    Obligatoryjne elementy umowy
4.3.    Zapisy umowy korzystne dla gmin    
5.    Wydzierżawianie dróg wewnętrznych
6.    Wydzierżawianie nieruchomości gminnych a podatek VAT
7.    Roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości
Wydzierżawianie nieruchomości gminnych przez radnych