ZMIANY W KODEKSIE WYBORCZYM W 2018 ROKU

Data szkolenia
2018-06-15
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.06 wynosi 339 PLN
Po 01.06 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cel i korzyści ze szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu zmian w Kodeksie Wyborczym i jego praktycznych aspektach.

Adresaci szkolenia:  samorządowcy, w tym sekretarze gmin, pełnomocnicy gminni ds. wyborów.

Prowadzący: Zatrudnienie – główny specjalista w Krajowym Biurze Wyborczym absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – kierunek Socjologia absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo Wyborcze, specjalista ds BHP

doświadczenie trenerskie:

– szkolenia komisji wyborczych od 2006 roku

– szkolenia sekretarzy gminnych z zagadnień związanych z organizacją wyborów

– szkolenia BHP

Program szkolenia:

  1. Zadania urzędników wyborczych od dnia zarządzenia wyborów do czasu powołania komisji wyborczych

– podział gminy na okręgi, obwody – kto, kiedy i w jakiej formie tego dokonuje

– przygotowanie lokali wyborczych – wyposażenie w urny i inny sprzęt niezbędny w dniu wyborów

  1. Praca z komisjami do dnia wyborów

– rejestracja kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów

– powołanie komisji obwodowych

– zadania związane z przygotowaniem lokali wyborczych

– obwieszczenia – jakie,  kiedy i czego dotyczą

– informacje dla wyborców ( co zawierają i jak je dostarczyć)

– pakiety wyborcze (głosowanie korespondencyjne – kto i kiedy może korzystać

– ustalenie wzoru karty do głosowania

  1. Dzień wyborczy

– komisje wyborcze i ich rodzaje i zadania

– lokal wyborczy – nowości w wyposażeniu i jego funkcjach

– prace komisji wyborczej w obwodzie, skład i zadania

– sposoby głosowania

– mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni

– ważność głosu

– ustalanie wyniku głosowania

  1. Zadania po wyborach

– protesty wyborcze – kto składa i gdzie

– archiwizacja i jej czas